Uddannelsesstruktur

Uddannelsen består af 4 undervisningsmoduler á 4 dages varighed (efterår 2013 og forår 2014) og 3 træningsgruppedage. Hvis man vil certificeres, er der derudover krav om 5 timers egen terapi og 5 timers supervision.

Beskrivelse af undervisningsmodulerne.

Første modul – grundbegreber – at genfinde sit autentiske selv

 • Introduktion til teori og praksis omkring at arbejde somatisk med nervesystem, implicit og explicit hukommelse.
 • Gennemgang af de 4 tilknytningsmønstre, identificering af eget tilknytningsmønster, træning i identificering af tilknytningsmønstre hos andre.
 • Præsentation af centrale terapeutiske fokuspunkter i forhold til arbejdet med hver enkelt tilknytningsstil.

Andet modul – sunde voksenrelationer

 • Hvordan tidlige tilknytningsstile manifesterer sig i voksne relationer af enhver slags (venner, familie og kærlighedspartnere).
 • Udforskning af: behovsstile, følelse af samhørighed med andre, nærvær, at blive hos sig selv samtidig med at være i kontakt med andre.
 • Hvordan vi har mulighed for at ”reparere” relationer i de forskellige tilknytningsstile.

Tredje modul – kærlighedsrelationers neurobiologi

 • Hvordan tidlige (førsproglige og ubevidste) mønstre af implicit hukommelse skaber neurale netværk, der påvirker vores tilknytningsstile.
 • Hvordan disse neurale netværk kan forandre sig gennem erfaringer, der opleves her og nu og hvordan hjernen kan genfinde sin naturlige orientering mod SIKKER tilknytning.
 • Terapeuten som stedfortrædende kærlig omsorgsperson.

Fjerde modul – fra traume til heling

 • Arbejde med de karakteristiske fremtrædelsformer af disorganiseret tilknytning og de interpersonelle konsekvenser af at have levet med en kronisk trussels response. Dette kan forekomme i relation til en offer-krænker dynamik, forældre der repræsenterer skiftevis dissociering og overvældelse og/eller en disorganiseret tilknytningsstil.
 • Det terapeutiske arbejde med at løsne den usunde kobling imellem de to hoveddrifter – behovet for tilknytning og behovet for at overleve trusler.
 • Kreative terapeutiske interventioner til arbejdet med at genskabe brudte grænser og følelse af tryghed.

Certificering

For at blive certificeret skal du

 • gennemføre alle undervisningsmoduler
 • gennemføre alle 3 træningsgruppedage
 • modtage 5 timers egen terapi og 5 timers supervision af godkendte terapeuter under uddannelsens forløb

Som en del af certificeringen vurderer underviser, studieleder og assistenter om deltageren

 • har tilegnet sig en tilpas forståelse af stoffet
 • til en vis grad kan omsætte metoden i praksis
 • kan integrere metoden med sin egen praksis

Læs også om certificeringen på Diane Poole Hellers hjemmeside

Datoer og sted

Modul 1: 28. til 31. august 2013

Modul 2: 25. til 28. oktober 2013

Modul 3: 25. til 28. april 2014

Modul 4: 1. til 4. juni 2014

Datoer for træningsgrupperne meldes ud i løbet af foråret 2013.

Alle modulerne foregår i KGI’s lokaler på Nørre Voldgade 21, 5