Nervesystem og Tilknytning

Nervesystem

Vores nervesystems tilstand spiller en stor rolle for, hvordan vi har det, og for hvilken kapacitet vi har til at håndtere de udfordringer vi møder i livet. Og vores nervesystem er blandt andet skabt igennem den tidlige tilknytningshistorie vi har. Viden om nervesystemet og dets signaler er af afgørende betydning for at terapeuten kan tune rigtigt ind på arbejdet med klienten.

Du lærer om

  • nervesystemets signaler på om det er åbent (fleksibelt) eller lukket (aktiveret)
  • aflæsning af tegn på chok og gamle traumer
  • at udvikle nervesystemets evne til at tåle mere og mere aktivering gennem pendulering mellem ressource og aktivering

Tilknytning

Nervesystemet er i høj grad påvirket af den tidlige tilknytning, barnet har foretaget til sine omsorgspersoner og nærmeste. De første 2 år af barnets liv, hvor tilknytningen grundlægges, har meget stor betydning for dannelsen af personen og dermed for forståelsen af voksne menneskers reaktionsmønstre. Tilknytningsteorien opererer med 4 tilknytningsstile – sikker, undvigende, ambivalent og desorganiseret. De er hver især udtryk for de tilpasninger barnet har foretaget til de vilkår, det har oplevet.

Du lærer om

  • implicit hukommelse og nervesystemets reaktioner på de vilkår barnet har haft
  • de 4 tilknytningsstile, hvordan udvikler de sig, hvilke terapeutiske interventioner, der er hensigtsmæssige i forhold til hver enkelt tilknytningsstil
  • terapeuten som repræsentant for en sikker tilknytning – verbalt og nonverbalt.

Du får

  • et teoretisk overblik over nervesystemets funktion og den tidlige tilknytnings betydning for dannelse af personligheden
  • konkrete metoder til arbejde med nervesystemet og de 4 tilknytningsstile som kan integreres i din nuværende praksis