Mindfulness

Integrering af mindfulness i det psykoterapeutiske rum

Denne del af efteruddannelsen er en træning i at forstå og være i mindfulness aspekter, så disse tilstande kan udfolde sig så frit som muligt i psykoterapien.

Tilstande af væren opstår ofte i et psykoterapeutisk forløb, både i klienten, i terapeuten og i feltet imellem dem. Evnen til udfoldelse, fordybelse, erkendelse og integration af væren- og essens-tilstande i psykoterapien er meget afhængig af terapeutens kapacitet til at kunne bære denne åbne og unikke form for tilstedevær.

Du lærer om og trænes i:

  • at opbygges en meditativ praksis med forskellige øvelser i nærværstræning.
  • at forstå hvordan og hvornår personlighedsdannelsen blokerer for forskellige aspekter af væren.
  • at erfare væren som det autentiske centrum i et hvert menneskes natur.
  • at støtte klienten i at møde de essens tilstande som enten er blokeret eller fraspaltet.
  • at erfare væren som ressourcer hvorfra pendulering og integration kan opstå.
  • at dosere brugen af væren i forhold til klienternes struktur og erfaringer og den terapeutiske tilgang til at anvende væren i forhold til tilknytningsmønstre.

Udvikling af væren-kapaciteten forudsætter træning over tid. I træningen indgår meditation, bevægelse, inquiry, fordybelse og proces. Den meditative praksis kombineres med bearbejdning og erkendelse af, hvad der blokerer for væren-tilstande.

Det autentiske tilstedevær som væren altid manifestere sig som, er total uafhængig af vores personlighedsdannelsen og er derfor ikke bundet til tid, sted, historie og form. Væren relaterer således ikke til vores personlighedsstruktur, selv om tilstedeværet i væren kan opleves meget personligt og uomtvisteligt ægte. Væren-kvaliteter på det personlige plan skal her forstås som essensen af kærlighed og medfølelse, men fx også som styrke, glæde, vilje eller ro.