Kropsarbejde

Kroppen som udgangspunkt

Kroppen bærer på din historie – og fortæller om den, til den som ser / lytter efter. Kroppen har sin egen tid og er langsommere end vores evne til at tænke.
At inddrage kroppen i terapien fremmer integrationen af det terapeutiske arbejde og udvider den kognitive forståelse til også at blive en kropslig oplevet erfaring.

For at kunne være nærværende og i resonans med dine klienter, må du være nærværende i kontakten med dig selv.
Den direkte adgang til at træne dit nærvær er dit åndedræt.
Vi vil arbejde med åndedrættet som en ressource og med hvordan du kan inddrage din opmærksomhed på klientens åndedræt i terapien.

Vores første år afspejler sig i vores bevægelsesmønstre. I vores evne til at række ud, skubbe væk, give os hen osv. Vi vil gennemgå disse bevægelser. At arbejde med kropslig opmærksomhed, er nødvendigt
når vi har med pre-verbale tilstande at gøre da eventuelle belastningsreaktioner, chok og traumer/ udviklingstraumer ikke blot sidder i nervesystemet, men også i bindevæv, muskler og organer.

Du vil blive præsenteret for fænomenologisk awareness yoga – blide og dybe stræk og bevægelser i samspil med åndedrættet – som tager udgangspunkt i det som er til stede i rummet mellem os her og nu.
Dette kræver ingen forudsætning udi yoga eller bevægelse – alle kan være med.

Du lærer:

  • Hvordan du – ved at blive bekendt med dine egen krops fortællinger – kan udvide den kropslige opmærksomhed i arbejdet med dine klienter.
  • Hvordan du kan inddrage din opmærksomhed på dit eget og på klientens åndedræt i terapien.
  • At blive bekendt med de 6 grundlæggende bevægelser, som vi vil gennemgå, så du kan arbejde med dem med dine klienter.
  • Øvelser til at regulerer dig selv i arbejdet med dine klienter, så du undgår stress og udbrændthed.
  • At tilpasse brugen af mindfulness og kropsarbejde efter klienttype, så du undgår reaktivering.
  • Øvelser som balancerer nervesystemet, reducerer frygt og afhjælper stresstilstande, som du kan tage med dig hjem og bruge i din egen praksis.