Uddannelsesstruktur

År 1 på Psykoterapeut uddannelsen

På KGI psykoterapeut uddannelsens første år vil fokus rette sig mod personlig udvikling og personligt lederskab. Der arbejdes ud fra en teoretisk og praktisk forankring af G3STALT, hvor praksis og personligt arbejde integreres i en helhed.

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der arbejdes på såvel det individuelle plan som på det relationelle plan, med en vekslen ml. dyader, smågrupper og storgruppe.

År 1: Hovedtemaer

 • Kick-off  G3STALT
  Personlige, relationelle og professionelle målsætninger
  Hjerne og nervesystem
  Kontakt og awareness
  Teamudvikling, gruppedynamik og -udvikling
  Stresshåndtering og forebyggelse
  Kontaktstile og forsvarsmekanismer
  Metoder, teknik og kreativitet i gestalt
  Nærværstræning

År 1: Uddannelsesstruktur

 • Fire internatmoduler a’ 4 dage, fordelt på to moduler i efteråret og to moduler i foråret. Seks eksternat undervisningsdage, fordelt på 3 moduler, et  i efteråret og to  i foråret.
 • Fire obligatoriske mødedøgn i studiegrupper mellem hvert af internatmodulerne.
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 1.
 • Personlig og faglig evaluering ved afslutning af år 1.
 • Obligatorisk individuel terapi – 15 timer á 60 min
 • Procesdagbog.

1. modul:(Internat 4 dage)

 • GESTALT – Kick off
 • Værdigrundlag
 • Teori & Metode
 • Etablering af studiegrupper
 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger

2. modul: (Eksternat 2 dage)

 • GESTALT
 • Zoner og awareness
 • Hjerne og nervesystem
 • Kontaktmønstre og forsvarsmekanismer
 • Life-work-balance

3. modul: (Internat 4 dage)

 • Kontaktstile & forsvarsmekanismer
 • Udvikling af studiegrupper
 • Encounter

4. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Grupper og teams
 • Dynamik
 • Udvikling
 • Encounter

5. modul: (Internat 4 dage)

 • Metode, teknik & kreativitet
 • Nærværstræning

6. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Grundlag for GESTALT
 • Placering i det psykologiske landkort

7. modul: (Internat 4 dage)

 • Evaluering af personlig, relationel og professionel udvikling og mål
 • Udvikling af studiegrupper

År 2:

På andet år vil fokus fortsat være på den personlige udvikling og på undervisning i metoder og teknik. Derudover arbejdes der på et dybere personligt niveau med gestalt og krop, samt med egen identitet med fokus på seksualitet.

Året afsluttes med en evaluering på den personlige og faglige udvikling i uddannelsens første to år, samt en skriftlig opgave.

År 2: Hovedtemaer

 • Personligt lederskab
 • Anerkendende kommunikation
 • Grupper og teams
 • Teamudvikling, gruppedynamik og -udvikling
 • Udviklingspsykologi
 • Kønsroller, identitet og udvikling
 • Etik i terapi/coaching.
 • Personlig og faglig evaluering og feedback.
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 2.

År 2: Uddannelsesstruktur:

 • Fire internatmoduler a´4 dage, fordelt med to uger i efteråret og to uger i foråret
 • Fem eksternat undervisningsdage, fordelt med to dage i efteråret og tre dage i foråret.
 • Fire obligatoriske mødedøgn i studiegrupper, mellem hvert af internatmodulerne.
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 2.
 • Personlig og faglig evaluering ved afslutning af år 2.
 • Obligatorisk individuel terapi – 15 timer á 60 min.
 • Procesdagbog.

1. modul: (Internat 4 dage)

 • Gestalt Practitioner
 • Personligt lederskab
 • Anerkendende kommunikation
 • Udvikling af studiegrupper
 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger

2. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Gestalt Practitioner
 • Lederskab og personligt lederskab
 • Kontakt og awareness
 • Identifikation af kontaktmønstre

3. modul: (Internat 4 dage)

 • Udviklingspsykologi
 • Livstemaers betydning for nuet
 • Udvikling af ressourcer og livspotentiale
 • Hjerne og nervesystem

4. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Grupper og teams
 • Dynamik
 • Udvikling
 • Konflikthåndtering – Encounter

5. modul: (Internat 4 dage)

 • Kønsroller, identitet og udvikling
 • Kropsbevidsthed
 • Nærværstræning

6. modul (Eksternat 1 dag)

 • Etik i terapi og coaching

7. modul. (Internat 4 dage)

Evaluering af personlig, relationel og professionel udvikling

 • Udvikling af studiegruppe

 

Overbygning på psykoterapeutuddannelsen

 

År 3 på psykoterapeutuddannelsen

På år 3 vil fokus i højere grad være rettet mod at udvikle terapeutiske kompetencer og på diagnostik. De studerende træner metoder og teknikker under direkte og indirekte supervision. De studerende deltager i et tilrettelagt samtaleforløb med udefra kommende klienter under supervision. Endvidere påbegyndes terapiforløb med egne klienter under supervision i gruppe. Den kreative del af gestaltterapien ses i arbejde med drømme.

År 3: Hovedtemaer

 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger
 • Personlig lederskab
 • Diagnostik
 • Metoder og teknikker samt klientarbejde
 • Drømmearbejde
 • Gruppeprocesser
 • Evaluering
 • Samtaleforløb under supervision
 • Terapi med egne klienter
 • Skriftlig opgave ved afslutning af år 3

År 3: Uddannelsesstruktur

 • Tre internatmoduler a 4 dage, fordelt med to moduler i efteråret og et modul i foråret.
 • Fire eksternat undervisningsdage, fordelt med to dage i efteråret og to dage i foråret.
 • Seks dage samtaleforløb under supervision, fordelt med to gange tre dage i foråret.
 • Obligatorisk individuel terapi – 15 timer á 60 min.
 • Terapi med egne klienter under supervision i gruppe
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 3.
 • Personlig og faglig evaluering ved afslutning af år 3.
 • Procesdagbog.

1 modul: (Internat 4 dage)

Diagnostik

 • Gestaltdiagnosticering
 • Etableret diagnosesystem
 • Etablering af supervisionsgruppe
 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger

2 modul: (Eksternat 2 dage)

Terapeutisk lederskab

 • Registrering, diagnosticering og hypotesedannelse
 • Nærværstræning

3 modul:(Internat 4 dage)

Terapeutisk lederskab

 • Overføring/modoverføring & projektiv identifikation
 • Terapeutiske samtaler
 • Supervision

4 modul: (Eksternat 3 dage)

Samtaleforløb

5 modul: (Eksternat 3 dage)

Samtaleforløb

6 modul: (Eksternat 2 dage)

Drømmearbejde + fænomenologi

7 modul: (Internat 4 dage)

Evaluering af personlig, relationel og professionel udvikling

 • Udvikling af supervisionsgrupper

 

År 4 på psykoterapeutuddannelsen

 
 
På år 4 fortsættes fokus på udviklingen af terapeutiske kompetencer. Hovedtemaerne vil være ’Psykopatologi med fokus på PTSD”, psykoser og depressioner, fænomenologi og reflekteret praksis samt gestaltterapi med par.

År 4: Hovedtemaer

 • Psykopatologi med fokus på personlighedsforstyrrelse og PTSD.
 • Psykoser og depressioner.
 • Terapeutisk lederskab.
 • Gestaltterapi med par.
 • Skriftlig og mundtlig eksamen.

År 4: Uddannelsesstruktur

 • Tre internatmoduler a 3-4 dage, fordelt med et modul i efteråret og to moduler i foråret.
 • 11 eksternat undervisningsdage, fordelt med fire dage i efteråret og syv dage i foråret.
 • Obligatorisk individuel terapi – 15 timer á 60 min.
 • Terapi med egne klienter under supervision i gruppe.
 • Skriftlig eksamensopgave med efterfølgende mundtlig eksamination.
 • Procesdagbog.

1 modul: (Internat 4 dage)

Metode & teknik i klientarbejde

 • Herunder kriser, sorg og tab
 • Udvikling af grupper
 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger

2 modul: (Eksternat 2 dage)

Psykopatologi: Personlighedsforstyrrelser og Post Traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD)

3 modul: (Eksternat 2 dage)

Psykopatologi: Psykoser og depressioner samt medikamentel behandling

4 modul: (Eksternat 4 dage)

Gestaltterapi med par

5 modul: (Internat 3 dage)

Fænomenologi og reflekteret praksis

 • Udvikling af grupper og teams

6 modul: (Eksternat 2 dage)

Fænomenologi og reflekteret praksis

 • Registrering, diagnosticering og hypotesedannelse

7 modul: (Internat 4 dage)

 • Mundtlig eksamen og afslutning.