Uddannelsesstruktur

År 1 på Gestalt Practitioner uddannelsen

På KGI practitioner uddannelsens første år vil fokus rette sig mod personlig udvikling og personligt lederskab. Der arbejdes ud fra en teoretisk og praktisk forankring af G3STALT, hvor praksis og personligt arbejde integreres i en helhed.

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der arbejdes på såvel det individuelle plan som på det relationelle plan, med en vekslen ml. dyader, smågrupper og storgruppe.

År 1: Hovedtemaer

 • Kick-off  G3STALT
  Personlige, relationelle og professionelle målsætninger
  Hjerne og nervesystem
  Kontakt og awareness
  Teamudvikling, gruppedynamik og -udvikling
  Stresshåndtering og forebyggelse
  Kontaktstile og forsvarsmekanismer
  Metoder, teknik og kreativitet i gestalt
  Nærværstræning

År 1: Uddannelsesstruktur

 • Fire internatmoduler a’ 4 dage, fordelt på to moduler i efteråret og to moduler i foråret. Seks eksternat undervisningsdage, fordelt på 3 moduler, et  i efteråret og to  i foråret.
 • Fire obligatoriske mødedøgn i studiegrupper mellem hvert af internatmodulerne.
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 1.
 • Personlig og faglig evaluering ved afslutning af år 1.
 • Obligatorisk individuel terapi – 15 timer á 60 min
 • Procesdagbog.

1. modul:(Internat 4 dage)

 • G3STALT – Kick off
 • Værdigrundlag
 • Teori & Metode
 • Etablering af studiegrupper
 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger

2. modul: (Eksternat 2 dage)

 • G3STALT
 • Zoner og awareness
 • Hjerne og nervesystem
 • Stresshåndtering og forebyggelse
 • Life-work-balance

3. modul: (Internat 4 dage)

 • Kontaktstile & forsvarsmekanismer
 • Udvikling af studiegrupper
 • Encounter

4. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Grupper og teams
 • Dynamik
 • Udvikling
 • Encounter

5. modul: (Internat 4 dage)

 • Metode, teknik & kreativitet
 • Nærværstræning

6. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Grundlag for G3STALT
 • Placering i det psykologiske landkort

7. modul: (Internat 4 dage)

 • Evaluering af personlig, relationel og professionel udvikling og mål
 • Udvikling af studiegrupper

År 2:

På andet år vil fokus fortsat være på den personlige udvikling og på undervisning i metoder og teknik. Derudover arbejdes der på et dybere personligt niveau med gestalt og krop, samt med egen identitet med fokus på seksualitet.

Året afsluttes med en evaluering på den personlige og faglige udvikling i uddannelsens første to år, samt en skriftlig opgave.

År 2: Hovedtemaer

 • Personligt lederskab
 • Anerkendende kommunikation
 • Grupper og teams
 • Teamudvikling, gruppedynamik og -udvikling
 • Udviklingspsykologi
 • Kønsroller, identitet og udvikling
 • Etik i terapi/coaching.
 • Personlig og faglig evaluering og feedback.
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 2.

År 2: Uddannelsesstruktur:

 • Fire internatmoduler a´4 dage, fordelt med to uger i efteråret og to uger i foråret
 • Fem eksternat undervisningsdage, fordelt med to dage i efteråret og tre dage i foråret.
 • Fire obligatoriske mødedøgn i studiegrupper, mellem hvert af internatmodulerne.
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af år 2.
 • Personlig og faglig evaluering ved afslutning af år 2.
 • Obligatorisk individuel terapi – 15 timer á 60 min.
 • Procesdagbog.

1. modul: (Internat 4 dage)

 • Gestalt Practitioner
 • Personligt lederskab
 • Anerkendende kommunikation
 • Udvikling af studiegrupper
 • Personlige, relationelle og professionelle målsætninger

2. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Gestalt Practitioner
 • Lederskab
 • Kontakt og awareness
 • Identifikation af kontaktstile

3. modul: (Internat 4 dage)

 • Udviklingspsykologi
 • Livstemaers betydning for nuet
 • Udvikling af ressourcer og livspotentiale
 • Hjerne og nervesystem

4. modul: (Eksternat 2 dage)

 • Grupper og teams
 • Dynamik
 • Udvikling
 • Encounter

5. modul: (Internat 4 dage)

 • Kønsroller, identitet og udvikling
 • Kropsbevidsthed
 • Nærværstræning

6. modul (Eksternat 1 dag)

 • Etik i terapi og coaching

7. modul. (Internat 4 dage)

 • Evaluering af personlig, relationel og professionel udvikling
  Udvikling af studiegruppe

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Felter markeret med * (stjerne) skal udfyldes, tak.

Ups! We kunne ikke finde din formular.