Optagelseskriterier

 
Practitioner uddannelsen er for personer med professionel kompetence inden for deres erhvervsområde; for eksempel som pædagog, lærer, chef, leder og interne og eksterne konsulenter indenfor personale-, organisations- og uddannelsesområdet.

  • Kvote 1: Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveauer kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.
  • Kvote 2: Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.
  • Kvote 3: Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgers uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

 

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Felter markeret med * (stjerne) skal udfyldes, tak.

Ups! We kunne ikke finde din formular.