Gestalt Practitioner

Gestalt Practitioner

Vil du udvikle dine personlige, relationelle og professionelle kompetencer?

Gestalt Practitioner uddannelsen er 2 årig og målet er at udvikle generelle kompetencer på det personlige, relationelle og professionelle felt.

Efter 2 år har du opnået kendskab til dig selv, egne mønstre og derudover har du erhvervet kompetencer til at arbejde kvalificeret med andre mennesker, hvad enten du er lærer, pædagog, sygeplejerske, leder, specialist, HR-partner eller du som mange andre gerne vil udvikle dine relationelle kompetencer til gavn for dit arbejds- og privatliv.

Du kan efterfølgende vælge en 2 årig overbygning og blive eksamineret psykoterapeut eller en 2 årig uddannelse og blive proceskonsulent. Derudover kan man efter endt grunduddannelse vælge at blive certificeret coach på 10 undervisningsdage.

Gestalt Practitioner uddannelsen handler om at afklare og nå de mål man har sat sig, både personligt og professionelt. Ved at fokusere på ressourcer og muligheder, frem for problemer og begrænsninger, øges livskvaliteten og arbejdsglæden.

Vores uddannelse henvender sig til dig som er leder og gerne vil være endnu bedre til at se potentiale, motivere og skabe nye muligheder for dine medarbejdere. Eller til dig som arbejder i sundheds- eller uddannelsessystemet og gerne vil erhverve flere personlige og professionelle kompetencer. Eller dig som sidder i en HR- eller HRM funktion og gerne vil have kompetencer til at kunne udvikle og støtte medarbejdere og kollegaer, uanset hvilket behov de har eller hvilken situation de er i. En practitioner uddannelse er også til dig, der er i en helt anden jobposition, men drømmer om at arbejde med mennesker og deres relationer. Gestalt practitioner uddannelsen vil give dig dybere forståelse for, hvordan du konkret kan hjælpe med at afklare mål, identificere den enkeltes værdier og øge arbejdsglæden.

Gestalt Practitioner er mange ting…

Tager du en Gestalt Practitioner uddannelse hos KGI, er du sikret en højt kvalificeret uddannelse. Du kommer til at arbejde dybdegående med din personlige udvikling, hvilket gør dig i stand til at arbejde som coach på et professionelt niveau.

Er du Gestalt Practitioner uddannet fra KGI, arbejder du ud fra et helhedsorienteret menneskesyn. Ved at skærpe opmærksomheden i nuet skabes fornyet indsigt. Det bevirker at der opstår en større klarhed og større bevidsthed når der skal foretages valg, hvad enten det gælder personlige problemstillinger eller store, strategiske beslutninger.

Gestalt Practitioner fra KGI opnår unikke kompetencer og færdigheder på følgende områder:

  • Individuelt relationsarbejde
  • Analyse- og diagnoseværkstøjer
  • Anerkendende kommunikation
  • Aktiv lytning og anerkendende feedback
  • Udvikling af work- life balance
  • Mindfulness som et effektivt værktøj
  • Stressforebyggelse og -håndtering
  • Fokusering på ressourcer og muligheder fremfor problemer og begrænsninger
  • Øge dine klienters eller medarbejderes livskvalitet og arbejdsglæde
  • Forbedre dine egne og andres personlige relationer

Dit personlige udbytte af uddannelsen er:

  • Unikt kendskab til dig selv og dine egne ressourcer og udviklingspotentialer
  • Øget lifebalance
  • Bedre evner til at varetage dit personlige lederskab
  • Øget bevidsthed i forhold til dig selv og dine omgivelser
  • Større gennemslagskraft og tydelighed
  • Større selvindsigt, integritet og bevidsthed om egne værdier
  • Øget fokus og evne til at følge egne mål
  • Udvidelse af netværk

På Gestalt Practitioner uddannelsen får du:

  • En 2-årig uddannelse hvor teori, personlig udvikling og praktisk erfaring er implementeret i en helhed.
  • En uddannelse, der kan bruges både til individuelle klienter og til grupper, virksomheder eller organisationer.
  • Undervisning af nogle af de mest erfarne og højst kvalificerede kræfter i branchen.
  • Indblik i den allernyeste forskning inden for personlig udvikling.
  • Intensiv træning af practitioner rollen under supervision.

Practitioner uddannelsen er bygget op, så den fungere som en naturligt grunduddannelse for terapeut- og proceskonsulentuddannelsen.

Practitioner uddannelsen foregår dels som internat på Liselund i Slagelse, dels som eksternat i vores centralt beliggende lokaler på Nørre Voldgade ved Nørreport.

Datoer for 2017/18

GESTALT – Kick off
Værdigrundlag, teori, metode, målsætninger samt etablering af studiegrupper
15.-18.
september
2017
GESTALT
Zoner, awareness, kontaktmønstre/forsvarsmekanismer og hjerne og nervesystem
17.-19.
november
2017
Personligt lederskab
Ydre og indre påvirkninger, stresshåndtering og forebyggelse, life-work-balance
8.-10.
december
2017
Grupper og teams
Dynamik, Udvikling, Encounter
5.-6.
januar
2018
Metode, teknik og kreativitet
Nærværstræning
16.-18.
marts
2018
Grundlag for GESTALT
Placering i det psykologiske landkort
5.-6.
maj
2018
Evaluering af personlig, relationel og professionel udvikling og mål samt udvikling af studiegrupper 14.-17.
juni
2018
Ansøg om optagelse på uddannelsen

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Felter markeret med * (stjerne) skal udfyldes, tak.

  • Tilladte filtyper: jpg, png, pdf.
    Billedet skal være JPG, PNG eller PDF-format
    Kvote 1: Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.
    Kvote 2: Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau.
    Kvote 3: Ansøgere tilhørende andre faggrupper, suppleret med kurser og/eller personlig udvikling.
    Læs mere om kvoterne her
  • Tilladte filtyper: pdf.
    Skal være konverteret til PDF-format
  • Tilladte filtyper: pdf.
    Skal være konverteret til PDF-format
  • Tilladte filtyper: pdf.
    Skal være konverteret til PDF-format
  • Tilladte filtyper: pdf.
    Skal være konverteret til PDF-format
  • Tilladte filtyper: pdf.
    Skal være konverteret til PDF-format
    Dette valg er ikke bindende, men blot en vejledende information til KGI.
    Samlet pris:
    Årlig betaling m. rabat: 28.000 kr.
    Kvartalsbetaling: 29.000 kr. (+depositum)
    Læs mere om betaling her
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.