Uddannelsesstruktur

År 1 på Gruppecoach uddannelsen

På overbygningen vil fokus i højere grad være rettet mod ledelse og håndtering af grupper og organisationer, gruppecoaching, samt den enkeltes professionelle identitet.
På det 3. år foregår evalueringen ud fra deltagerens tilegnede faglige færdigheder som kobles, til den professionelle rolle.

År 1. hovedtemaer;

 • Gruppen – arbejdsgruppens udviklingsprocesser
 • Gruppeprocesser i teori og praksis, situationsbestemt ledelse
 • Præsentationsteknikker, kropssprig og udtryksformer
 • Ledelse og håndtering af grupper – Cape Cod
 • Kultur i grupper, subgrupper, roller, normer og værdier i grupper
 • Evaluering, studiegrupper, konflikthåndtering og arbejdsgrupper kultur

År 1. Uddannelsesstruktur;

 • Tre internatmoduler a 4 dage, fordelt med en uge i foråret og to uger i efteråret.
 • Ni eksternat undervisningsdage, fordelt med tre dage i foråret og seks dage i efteråret.
 • Tre obligatoriske mødedøgn i studiegrupper, fordelt med et døgn mellem hver internat
 • Obligatorisk individuel terapi – 5-10 timer a 60 min.
 • Supervision/coaching i gruppe – 5-10 timer a 60 min.

År 2 på Gruppecoach uddannelsen

Uddannelsens sidste år fokuserer på den professionelle integrering af det gestaltiske værdigrundlag og metoder, og arbejdet med individer, grupper og organisationer, samt deltagernes professionelle identitet.
Deltagerne træner lederskab og interventioner – og den professionelle rolle udvikles dels gennem træning i gruppen, samt gennem praktik i private eller offentlige virksomheder.
Fordybelsen sker via eksamensarbejdet som præsenteres i en casebeskrivelse og efterfølgende mundtlig eksamination i “Gestalt Organisational Competence”.

År 2. Hovedtemaer;

 • Gruppeprocesser, arbejde i grupper, mindfulness samt stress-og/konflikthåndtering i organisationer
 • Ledelse og hånbtering af grupper, supervision og gruppecoaching
 • Kontraktering, gruppeprocesser og forandringsprocesser
 • Praktisk arbejde i organisation
 • Evaluering og eksamen

År 2. Uddannelsesstruktur;

 • Tre internatmoduler a 3/4 dage, fordelt med et modul i foråret og to moduler i efteråret.
 • Ti eksternat undervisningsdage, fordelt med tre dage i foråret og syv dage i efteråret.
 • Oligatoriske mødedøgn i coaching enheder, mellem hver af internat.
 • Mundtlig og skriftlig eksamination ved afslutningen af 2 studieår.
 • 10 timers supervision/coaching i gruppe.

Studerende kan gå til afsluttende eksamen når den studerende har opfyldt flg. betingelser:

 1. Deltagelse i undervisning med mindre end 10% fravær
 2. Gennemført obligatorisk egen terapi/coaching.
 3. Gennemført obligatorisk supervision
 4. Gennemført obligatorisk individuel coaching i gruppe
 5. Gennemført og bestået samtlige evalueringer og eksaminer i det foregående studieår.
Ansøg om optagelse på gruppecoach uddannelsen

Ansøg om optagelse på gruppecoach uddannelsen

Felter markeret med * (stjerne) skal udfyldes, tak.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.