Adgangskrav

Gruppecoach uddannelsen er for personer med professionel kompetence inden for sit erhvervsområde; for eksempel
psykolog, psykoterapeuter, chefer, ledere og intern- og eksterne konsulenter indenfor personale-,
organisations- og uddannelsesområdet.

For at blive optaget på Københavns Gestalt Instituts Gruppecoach uddannelse må du:

  • Være mindst 28 år.
  • Have erhvervserfaring fra en lederfunktion, psykolog, psykoterapeut, intern/ekstern konsulenterfaring inden for personale- eller undervisningsområdet eller lignende.
  • Have kendskab til det gestaltterapeutiske grundlag i form af enten terapi, supervision, coaching,kurser eller lignende.
  • Bestået en mellemlang videregående uddannelse.

Hvis dette ikke kan opfyldes gives merit ud fra følgende:

  • erhvervserfaring som har relevans for uddannelsen.
  • selvstændigt studeret litteratur om gestaltteori og organisationsteori.
  • andre erfaringer af interesse (f eks. kontakt med terapi/ supervision for gestaltuddannede konsulenter)

Optagelsen sker desuden på basis af et personligt interview.

Ansøg om optagelse på gruppecoach uddannelsen

Ansøg om optagelse på gruppecoach uddannelsen

Felter markeret med * (stjerne) skal udfyldes, tak.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.