Træningsgrupper

For studerende på terapeutlinjens 5-8 semester tilbyder nogle af KGI’s undervisere træningsgrupper som et supplement til undervisningen. I gruppen trænes den studerende i den terapeutiske samtale med andre studerende under direkte supervision.  Træningsgrupper er et tilbud og ikke en obligatorisk del af studiet. En træningsgruppe mødes typisk 6-8 gange i løbet af foråret/efteråret, 3-4 timer hver anden uge.

Studerende fra andre studier er meget velkomne til at deltage i KGIs træningsgrupper.

Træningsgrupper