Charlotte ( Charle ) Jönsson – Forår 2018 (igangværende)

At arbejde terapeutisk i gruppe giver, i tillæg til det individuelle terapeutiske arbejde, mulighed for at opdage dig selv i samspil med andre.
At genkende dig selv – og blive genkendt – i egne såvel som andres temaer og udfordringer, kan åbne for udvikling og indsigter ind i det relationelle felt.
Arbejdet i gruppen veksler imellem individual terapi i gruppen og mellem mere gruppedynamiske processer.
Vi vil starte hver gruppegang med en kort nærværstræning.

Form og indhold:
– At arbejde med den enkeltes terapeutiske udvikling i en gruppedynamisk sammenhæng, så nye erkendelser og klarhed kan opstå.
– At arbejde med egne mønstre og relationelle problematikker med mulighed for at blive spejlet og modtage feedback fra gruppen.
– At træne nærvær og opmærksomhed – kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt.

Datoer:
Vi mødes følgende onsdage kl. 9.00 – 12.00 :

Onsdag d.24 jan
Onsdag d.7 feb
Onsdag d.21 feb
Onsdag d.21 marts
Onsdag d.4 april
Onsdag d.18 april

Målgruppe:
– 3. & 4. års studerende på terapeut-linien
– færdiguddannede terapeuter

Max 6 deltagere.

Sted:
Psykoterapeutisk Praksis
Fiolstræde 19.2 sal
1171 Kbh. K

Generelle betingelser:
Når du tilmelder dig terapigruppen, er din tilmelding bindende for alle
6 gange.
Pris: kr. 400 pr. gang. (eller 2400 kr ialt)
Betaling: Kontant efter hver gang (eller hele beløbet 1. gang)
Afbud: Der modregnes ikke ved evt. afbud
Tilmelding: Charlotte Jönsson eller mail: charlotte@psyko-terapi.com