• Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Måske er du midt i overvejelserne omkring at vælge, hvor du gerne vil tage din uddannelse som psykoterapeut, du har læst en masse på internettet og har måske besøgt nogle af de uddannelsessteder du fandt mest interessant og nu står du overfor at skulle træffe dit valg. Vi vil i den forbindelse gerne give dig et par råd med på vejen.

Hvad skal du se efter når du vælger psykoterapeut uddannelse?

1. Hvordan er omgivelserne, lokaliteterne, personerne m.m. – Tjek stedet rigtig godt ud og mærk efter om det du hører, ser og fornemmer passer til dig og dine kvalitetskrav.

2. Hvordan er fagligheden? Tjek lærerstaben og kig på lærernes baggrund. Hvor mange års erfaring har de og er de specialister på deres undervisningsområde. Har de evt. skrevet bøger?

3. Læs studie- og læseplaner grundigt og søg yderligere information hvis du behøver det.

4. Er der både internat og eksternat undervisning. Internat undervisning sikrer dybden i uddannelsen og er særdeles vigtig for at du kan få arbejdet rigtig godt i dybden med dig selv. På eksternat moduler kan man med fordel lave undervisning af forelæsningskarakter.

5. Er instituttet evalueret? Siden 2009 kræves det at det psykoterapeutiske institut er evalueret og har bestået evalueringskravene for at du senere kan blive optaget i psykoterapeutforeningen. KGI blev evalueret som et af de første institutter i landet.

6. Lyt til din mavefornemmelse. Alle vigtige beslutninger tages bedst når vi har lyttet til os selv og stemt af med maven også.

Håber at rådene kan være en hjælp til din store og vigtige beslutning.

Mange sommerhilsner

Jesper Peter Rasmussen


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

I sidste uge deltog jeg i supervisionsgruppe for psykoterapeuter og organisationskonsulenter hos Marianne Bentzen.

Her blev jeg på en ny og anden måde end tidligere optaget af Karpmanns triangle, som jeg indtil nu mest havde integreret teoretisk.

“Drama trekanten” er en psykologisk og social model af den menneskelige interaktion, første gang beskrevet af Stephen Karpman 1968, i sin artikel Eventyr og Script Drama Analyse.

Det centrale i Karpmanns triangle er de 3 roller offer, krænker og hjælper rollen:

 • Den person, der behandles som eller accepterer rollen som et offer
 • Den person, der presser, tvinger eller forfølger offeret
 • Redderen, der agerer ud fra et ønske om at hjælpe på situationen

Når vi havner i de ovennævnte roller er det fordi, hver »spillers« mål eller behov er at få deres uudtalte (og ofte ubevidste)psykologiske ønsker eller behov opfyldt på en måde, de føler sig berettigettil, uden at anerkende den bredere dysfunktion eller uden at anerkende eller tage højde for helheden. Hver spiller handler efter deres egne egoistiske behov i stedet for at tage et forpligtende ansvar for helheden.

Den typiske situation er svigerdatteren der udreagerer en vrede (krænker) over for svigermoderen (offer) der blander sig for meget i det unge pars liv. Sønnen forsvarer (sviger)moderen. Svigermoderen er som offer i første omgang uforstående overfor svigerdatterens vrede, men næste gang hun ser sin søn undlader hun ikke at fortælle sønnen hvad hun synes om situationen og svigerdatteren, hvorefter rollerne er byttet om med moderen som krænker, sønnen som offer og svigerdatteren som hjælperen der efterfølgende støtter og lytter til sønnens klagesang over moderen..

Min nye opdagelse i supervisionsgruppen var at de fastlåste roller opløses når vi går ind og tager kontakt og bevarer kontakten med alle tre roller på samme tid, hvorefter ansvaret for helheden genoprettes på en ny og mere integreret måde. Arbejdet som psykoterapeut/gestaltterapeut eller som coach handler derfor om at hjælpe klienten til at tage kontakt til alle tre roller, fremfor kun at arbejde med den af de 3 roller som man umiddelbart identificerer sig med.

Mit tidligere psykoterapeutiske arbejde med “drama trekanten” har i høj grad handlet om at tage kontakt til den rolle man primært identificerer sig med for derefter at arbejde med en kognitiv og evt. følelsesmæssig forståelse af identificeringen med denne rolle.

For yderligere inspiration:

www.karpmandramatriangle.com

Jesper Peter Rasmussen
Institutleder


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Midt i maj måned afholdtes det første af en række workshops med Diane Poole Heller. Temaet var tilknytningsteori og hvordan tilknytningsmønstre påvirker vores relationer som voksne.

Der var ca. 20 deltagere i workshoppen og vi var vidne til en meget engageret Diane, som på en pædagogisk og indlevende måde gav en grundig gennemgang af de 4 grundlæggende tilknytningsmønstre:

 • Sikker tilknytning
 • Undvigende tilknytning
 • Ambivalent tilknytning
 • Disorganiseret tilknytning

Og, lige så vigtigt, gennemgik hun hvordan vi kan anvende denne viden i vores psykoterapeutiske arbejde. Dette demonstrerede hun også i flere forskellige terapeutiske arbejder, hvor hun viste hvor virkningsfuld denne forståelse og disse redskaber er.

Marianne Horst havde en samtale med Diane omkring den første workshop, hvilket du kan se her:

Workshoppen i maj er den første i en række af workshops og den næste workshop afholdes fra den 30. september til den 2. oktober. På den anden workshop arbejdes der dybere med hvordan tilknytningsmønstrene viser sig i relationer og hvilke muligheder det giver som psykoterapeut at arbejde ud fra denne tilknytningsforståelse.

Diane har lavet en kort video, hvor hun præsenterer den næste workshop:

Du kan stadig nå at tilmelde dig til denne anden workshop. Var du ikke med på den første workshop kræves det dog at du deltager på introduktionskurset den 29. september om eftermiddagen. Læs mere om workshop, introduktionskursus og tilmelding her

Du kan også læse mere om Diane på hendes hjemmeside www.drdianepooleheller.com

Mange hilsner

Jesper Peter Rasmussen
Institutleder


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Kære læser

Måske drømmer du om at blive psykoterapeut uddannet med egen praksis eller du arbejder i et job, hvor du skal hjælpe mennesker i krise, men har oplevet at der er områder du ikke er kompetent nok til at håndtere.

Det kan også være at du er kommet til et punkt i dit liv, hvor du kan mærke at du har brug for et liv med mere mening og dybde. Måske har du selv været i terapi og har oplevet hvilken positiv forandring det har skabt for dit liv.

Det er ikke sikkert at du ved præcis, hvordan fremtiden skal se ud, men du vil gerne lære mere, fordybe dig, forstå – og du vil gerne lære hvordan du kan gøre en forskel. Du vil gerne leve et liv, der har betydning for dig selv – og for andre.

En psykoterapeut uddannelse er et liv med nærvær, empati, dialog og synlighed. Både på det personlige og det arbejdsmæssige plan. Det handler nemlig om at være et helt menneske.

Er du på udkig efter en psykoterapeut uddannelse og oplever du at det kan være vanskeligt at finde det helt rigtige uddannelsessted, så har vi nogle tilbud som kan gøre det nemmere for dig at lære Københavns Gestalt Institut at kende. I juni og august måned afholder vi en række 2 dages gratis kurser, hvor du har mulighed for at blive introduceret til gestaltterapien og hvordan vi arbejder med den – læs mere om kurserne her

Du kan også aftale et individuelt orienterende møde – læs mere om det her

Og du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe til os på 32130707.

Næste studiestart er den 30. august, hvor vi starter 2 nye hold, læs mere her

Mange hilsner

Jesper Peter Rasmussen

Institutleder


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching, Psykoterapi

Kære læser

Den moderne gestaltterapi er en terapi- og coachingform med mange nuancer. I dag ved vi via hjerneforskning og studier i tilknytningsteori meget mere om hvad der udvikler mennesker og vi ved frem for alt en del mere om hvordan mennesket og menneskets hjerne fungerer. Den ”moderne” gestaltterapeut har bevæget sig væk fra den hårdtslående og udreagerende form, og fokuserer i langt højere grad på kontakten i relationen. I dag ved vi at det udvikler børn og voksne når vi i langt højere grad retter fokus på ressourcer og vi ved at den optimale udvikling af det enkelte menneske og grupper sker inden for kontaktgrænsen i modsætning til uden for kontaktgrænsen hvor mange klienter bliver bragt hen når terapi eller coachingformen bliver for konfronterende og hårdt slående. At arbejde inden for kontaktgrænsen vil sige at arbejde i kontakt med sig selv, hvor vi kan se, lytte, høre, føle, tænke og mærke os selv.

Vil du læse mere om vores syn på den moderne gestaltterapi, så klik her.