• Af Jesper Rasmussen
  • Publiceret den:
  • Tilhører kategorien:
    Psykoterapi

Opløsning af rollerne i drama trekanten

I sidste uge deltog jeg i supervisionsgruppe for psykoterapeuter og organisationskonsulenter hos Marianne Bentzen.

Her blev jeg på en ny og anden måde end tidligere optaget af Karpmanns triangle, som jeg indtil nu mest havde integreret teoretisk.

“Drama trekanten” er en psykologisk og social model af den menneskelige interaktion, første gang beskrevet af Stephen Karpman 1968, i sin artikel Eventyr og Script Drama Analyse.

Det centrale i Karpmanns triangle er de 3 roller offer, krænker og hjælper rollen:

  • Den person, der behandles som eller accepterer rollen som et offer
  • Den person, der presser, tvinger eller forfølger offeret
  • Redderen, der agerer ud fra et ønske om at hjælpe på situationen

Når vi havner i de ovennævnte roller er det fordi, hver »spillers« mål eller behov er at få deres uudtalte (og ofte ubevidste)psykologiske ønsker eller behov opfyldt på en måde, de føler sig berettigettil, uden at anerkende den bredere dysfunktion eller uden at anerkende eller tage højde for helheden. Hver spiller handler efter deres egne egoistiske behov i stedet for at tage et forpligtende ansvar for helheden.

Den typiske situation er svigerdatteren der udreagerer en vrede (krænker) over for svigermoderen (offer) der blander sig for meget i det unge pars liv. Sønnen forsvarer (sviger)moderen. Svigermoderen er som offer i første omgang uforstående overfor svigerdatterens vrede, men næste gang hun ser sin søn undlader hun ikke at fortælle sønnen hvad hun synes om situationen og svigerdatteren, hvorefter rollerne er byttet om med moderen som krænker, sønnen som offer og svigerdatteren som hjælperen der efterfølgende støtter og lytter til sønnens klagesang over moderen..

Min nye opdagelse i supervisionsgruppen var at de fastlåste roller opløses når vi går ind og tager kontakt og bevarer kontakten med alle tre roller på samme tid, hvorefter ansvaret for helheden genoprettes på en ny og mere integreret måde. Arbejdet som psykoterapeut/gestaltterapeut eller som coach handler derfor om at hjælpe klienten til at tage kontakt til alle tre roller, fremfor kun at arbejde med den af de 3 roller som man umiddelbart identificerer sig med.

Mit tidligere psykoterapeutiske arbejde med “drama trekanten” har i høj grad handlet om at tage kontakt til den rolle man primært identificerer sig med for derefter at arbejde med en kognitiv og evt. følelsesmæssig forståelse af identificeringen med denne rolle.

For yderligere inspiration:

www.karpmandramatriangle.com

Jesper Peter Rasmussen
Institutleder

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu, du kan være den første.

Opret kommentar

  • (will not be published)