• Af Nina Reventlow
  • Publiceret den:
  • Tilhører kategorien:
    Psykoterapi

Interview med Lars Johansen om Somatisk tilknytningsterapi

”Tilknytnings adfærden er aktiv hele livet igennem. Det der er gået galt i relationer, skal også repareres i relationer. Hvis vi arbejder med klientens måder at forbinde sig med andre mennesker på, så er der også mulighed for, at vi løser en hel del af de øvrige problemer, klienten kommer med”, således siger Lars Johansen

KGI udbyder i samarbejde med Diane Poole Heller og psykoterapeut Lars Johansen en efteruddannelse i Somatisk Tilknytningsterapi. I den forbindelse har jeg talt med Lars Johansen for at få uddybet, hvorfor denne uddannelse kan have så stor betydning for psykoterapeuter og deres terapeutiske virke.

Hvorfor skal vi lære om tilknytning?

Mange af de klienter vi møder i praksis har problemer, som stammer fra deres tidlige tilknytning. Vores tidlige tilknytning henviser til en bestemt biologisk drevet tilknytnings adfærd, som påvirker den måde vi forbinder os til andre mennesker på resten af livet. Som terapeuter har det afgørende betydning, at vi er i stand til at identificere, vores klienters tilknytningsstil, og at vi efterfølgende er i stand til at arbejde relevant med den. Tilknytningsstilen er resultatet af den adfærd barnet udvikler for at knytte sig til sine omsorgsgivere. Som terapeuter arbejder vi med at hjælpe vores klienter til at skabe en mere sikker tilknytningsadfærd.
Somatisk Tilknytningsterapi arbejder med begreber som ”awareness” og ”her og nu” i relation til den viden, man har om tilknytningsstile og nervesystemet. Som psykoterapeuter er vi trænet i at arbejde med her og nu og awareness og derfor er denne uddannelse en helt naturlig forlængelse af vores psykoterapeutiske grunduddannelse.

Hvordan specifikt er tilknytningen aktiv gennem hele livet?

Tilknytningsadfærden er stærkest i de første leveår, og er aktiv hele livet igennem. Vi er hele tiden i gang med at lave tilknytning – tilknytningsadfærden er mest aktiv i vores nære relationer – børn og partnere og herunder også i terapeutiske relationer.
Barnet udvikler sin tilknytningsadfærd i forhold til det miljø det mødes af, primært fra de primære omsorgsgivere – det er en naturlig drift imod at tilpasse sig vilkårene for netop at forblive tilknyttet sin familie. Allerede ret tidligt har barnet grundlagt en tilknytningsstil, som bliver afgørende for, hvordan vi forbinder os til andre mennesker. Da vi er sociale væsener og livet derfor handler om at forbinde sig med andre mennesker, påvirker det altså den måde, vi har det på.

Hvordan kan vi som terapeuter være med til at gøre en forskel?

I og med at vores tilknytningsadfærd er aktiv hele livet, kan den også forandres gennem hele livet. Det der er gået galt i relationer, skal også repareres i relationer. Det kan ske naturligt gennem mødet med en kæreste, der giver én et andet medspil, end man er vant til. Og det kan ske gennem den terapeutiske relation, som har mulighed for at være en base i denne forandringsproces.
Hvis vi gennem Somatisk Tilknytningsterapi arbejder med klientens måder at forbinde sig med andre mennesker på, så er der også mulighed for at vi løser en hel del af de øvrige problemer klienten kommer med.

Hvad er det særlige ved denne efteruddannelse?

Gennem uddannelsen lærer du at arbejde systematisk med de forskellige tilknytningsstile og de problemer der er opstået for klienten i forbindelse med de enkelte tilknytningsstile.

Lars Johansen kalder det med vilje ikke ”tilknytningsforstyrrelser” men ”tilknytningssstile” og siger videre, Somatisk Tilknytningsterapi arbejder med 4 tilknytningsstile. De fleste mennesker har udviklet flere forskellige tilknytningsstile – f.eks. én overfor mor og én overfor far. Man er således sjældent kun én tilknytningsstil, men de fleste har en dominerende tilknytningsstil i deres nære kontakter med andre mennesker.

Somatisk Tilknytningsterapi kobler flere niveauer af terapeutisk arbejde: kognition, emotion og nervesystemet. Nervesystemet præsenterer sig igennem de kropslige fornemmelser og reaktioner vi har. Uddannelsen udvikler terapeutens emotionelle og kropslige resonans i forhold til klienten og den sørger for at klienten ikke bliver overvældet – klienten skal hele tiden kunne tåle sin egen aktivering. Dette muliggøres ved, at man arbejder i et ressourcefelt.

Kan du sige noget kort om det praktiske i forbindelse med uddannelsen?

Ja, før hvert modul får deltagerne en dvd med det kommende modul som man forventer, at deltagerne har set igennem inden undervisningen. Mellem hvert modul er der en hel dags træningsgruppe. Der er ingen eksamen, men hvis du vil certificeres skal du have 5 times egen terapi og 5 timers supervision af de på uddannelsen godkendte assistenter.

Uddannelsen foregår på KGI, Nørre Voldgade 21 i København.

Hvis du efter at have læst dette interview med Lars Johansen er blevet interesseret i at vide mere, kan du benytte dig af et eller begge af de nedenstående links, til at få andre vinkler belyst. Du er også altid velkommen til at henvende dig til os på KGI, hvor vi gerne besvarer spørgsmål af såvel indholdsmæssig som praktisk karakter.

Du kan tilmelde dig Introduktionsaften til Uddannelse i Somatisk Tilknytningsterapi onsdag de 22. maj kl.19-21 her og eventuelt læse mere om uddannelsen her

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu, du kan være den første.

Opret kommentar

  • (will not be published)