• Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Ønsker du også at blive bedre til at lede dig selv?

At lede sig selv handler om at udvikle og styrke sit eget personlige lederskab. Personligt lederskab er en vej indtil at leve i overensstemmelse med sine værdier, drømme og mål. Det handler om at blive mere tydelig på hvad vi vil, hvad vi mærker, hvad der er godt for os, hvad der ikke er godt for os og hvad vi har behov for.

Symptomer på ubalanceret eller manglende personligt lederskab kan være et eller flere af nedenstående dilemmaer:

 • Hvor meget vil jeg arbejde, og hvor meget vil min arbejdsgiver og familie have, at jeg skal arbejde?
 • Har jeg nok tid til familien?
 • Har jeg nok tid til mig selv?
 • Hvordan kan det være, at jeg ikke er mere glad? Har jeg den kvalitet i mit liv, som jeg ønsker?
 • Lever jeg i overensstemmelse med mine værdier og behov?
 • Hvad er årsagen til, at jeg er stresset eller deprimeret?
 • Hvilke valg er gode og sunde for mig, og hvilke er ikke?
 • Hvordan kan det være, at jeg altid har dårlig samvittighed?
 • Hvorfor måler jeg altid mig selv med andre?
 • Hvorfor er jeg altid så usikker?
 • Hvorfor kan jeg ikke mærke mig selv og mine behov længere?
 • Hvorfor gør jeg altid det, jeg tror at andre vil have mig til at gøre?

På et eksistentielt niveau handler det om at tage ansvar for sit eget liv og sin families liv og leve i overensstemmelse med sine værdier, behov og drømme. Det gør man ved at øge sin opmærksomhed på ansvaret for sit eget liv, sine handlinger og på de valg som vi træffer og de valg som vi undgår. Du får et bedre personligt lederskab ved at fordybe og forfine evnen til at mærke kropssansninger, -signaler og følelser, for derigennem at blive skarpere i forhold til at følge egne behov og skabe livskvalitet og glæde.

Gennem større kendskab til dig selv tydeliggøres dine væsentligste pejlemærker, og på den måde bliver det lettere for dig at navigere gennem livet. Ved at tage ansvar for det der er vigtigt for dig, er du aktivt med til at skabe det liv du ønsker dig. Ved at tage stilling og turde at træffe valg opnår du større gennemslagskraft i forhold til dig selv og andre. Det medfører højere livskvalitet og større tilfredshed i livet og en styrkelse af dit selvværd. Når vi lever vores liv i overensstemmelse med vores værdier, drømme og mål, oplever vi i højere grad af tilfredshed, ro og balance – et liv uden stress.

Så hvordan kan det så være at det er så svært med det personlige lederskab?

 • Ved ethvert valg, er der et fravalg
 • Det er ofte lettere at udskyde vanskelige beslutninger, eller helt undgå at træffe valg – på kort sigt.
 • For nogle mennesker er det lettere når andre træffer beslutninger på deres vegne.
 • Når du har løst et eksistentielt dilemma eller problem, åbnes oftest et nyt.
 • Det er for mange mennesker selvbeskyttende og trygt, ikke at kaste sig ud i de store forandringer i livet.
 • Det kræver energi, kraft, styrke og mod at stå ved sig selv og følge sine værdier og behov.

Gennem balanceret intelligent lederskab hvor alle dine intelligenser sættes i spil og balanceres, udvikles dit personlige lederskab. Du udvikler dig bedst i en balance mellem din trygge indre kerne, hvor du hviler i dig selv og restituerer, og din optimale udviklingszone hvor spændingsniveauet stiger og dine sanser skærpes. Det kan du læse mere om i min og Bjarne Busk’s bog Gestalt –vejen til øget awareness.

Læs mere om KGIs kurser og uddannelser hvor vi arbejder vi med det personlige lederskab som et af de centrale elementer.

 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu, du kan være den første.

Opret kommentar

 • (will not be published)