Rikke Mathiasen

Psykoterapeut
Rikke Mathiasen
Telefon 2720 7571

Jeg er 40 år, oprindelig uddannet designer og nu i gang med at gøre noget andet end det jeg plejer. Jeg læser til psykoterapeut på 3. år og det føles rigtigt og det føles godt! Jeg bor på Vesterbro og sideløbende med mit studie, arbejder jeg som beklædningsdesigner for en stor dansk virksomhed.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler, hvor vi tager udgangspunkt i netop dét, som er vigtigt for dig. Jeg kan hjælpe dig til at få større kendskab til dig selv, dine handlemønstre og se muligheder i en problemstilling eller livsomstændighed, som udfordrer dig. Du vil ideelt opdage nye sider af dig selv, som kan lede dig i dén retning i livet, som du ønsker at gå.

  • Du savner glæde i livet.
  • Oplever meningsløshed, sorg, søvnløshed, uro eller stress.
  • Føler at du ikke slår til i livet og over for andre.
  • Oplever problematikker omkring parforhold, sammenbragte familier eller forældre-barn problematikker.
  • Du ønsker at få et større kendskab til dig selv, få skabt klarhed og indre ro til at træffe de beslutninger, som er rigtige for dig.

Genkender du noget? Eller har du blot et ønske om, at der skal ske forandring i dit liv. Her kan en terapeutisk samtale være med til at skabe afklaring.

Samtalerne finder sted om aftenen eller i weekenderne.

Jeg har tavshedspligt og enhver henvendelse vil blive behandlet derefter. Jeg modtager løbende supervision for at blive en endnu bedre terapeut.

Pris: kr. 300,- for en time. Hvis du er arbejdsløs eller studerende er der 25% rabat.

Jeg håber på at høre fra dig – det er ganske uforpligtende at tage kontakt og høre hvad terapi er.

Mange hilsner,
Rikke