Per Vestberg

Underviser
Per Vestberg

Erfarenhet
Diplomerad gestaltterapeut 1995, Gestaltakademin i Skandinavien.
Kurser och workshops 1987 – 2007: barn-, familj- och institutionskunskap, kroppsterapi, symbolterapi, krishantering mm.
Har jobbat med näringslivsgrupp Ledarskap genom
Personlig Utveckling LPU i Sigtuna 2003.
Erfarenheter av kartläggningar (Posten, Södersjukhuset, Tolkcentralen, Sigtuna Läroverk, Rättspsykiatriska kliniken m.fl.).
Mångårig erfarenhet av att leda grupper i personlig utveckling.
Krishantering (SAS, Botkyrka kommun bl.a.).
Har också erfarenheter som kock och från psykiatrin som miljöterapeut för tidigt störda ungdomar.
Tillhör ett manligt nätverk av gestaltterapeuter som verkar för opinionsbildning och utveckling utifrån ett ekosofiskt, gestaltiskt helhetstänkande.
Verksam som lärare i psykoterapeututbildningen Gestaltakademin 2004 -2006.
Handledare för psykoterapeuter under utbildning.
Handledare för personal på Ikasusskolan (autistiska barn)
Pedagogisk ledare för terapeututbildningsgrupp Gestaltakademin i Skandinavien fr.o.m. ht 2007

Allmänt
Har under 2007 genomgått en certifieringsgrundande coachutbildning (ICF) tillsammans med ett antal Perlankonsulter i Leapfrogs regi.
Certifierad Faraxkonsult med stor erfarenhet av återkopplingar enligt faraxmodellen