Nete Breum

Censor
Nete Breum
Telefon 26280207

Cand.pæd.psyk. / autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn – med 4-årig gestaltterapeutisk efteruddannelse fra Gestaltakademiet i Skandinavien. Nete har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med særlige vanskeligheder og har i forbindelse hermed efteruddannelse på børnepsykiatrisk afdeling. De sidste 15 år specialiseret mht. børn med neuropsykologiske vanskeligheder ­ og inden for autismespekteret.

Sideløbende har Nete været tilknyttet psykoterapeutiske uddannelser: (GA)Gestaltakademiet i Skandinavien og Psykoterapeutisk Institut som evaluator og underviser. Her har hun især arbejdet med at kvalitetsudvikle eksamensformer, der er forenelige med krav til terapeutiske processer. Nete har egen praksis med supervision/ kurser/workshops i pædagogiske organisationer – samt på brugersiden forældre- og søskendekurser.

Derudover har hun selvstændig terapeutisk praksis med individuelt ­ par – eller familiefokus.