Lynn Roseberry

Psykoterapeut
Lynn Roseberry
Telefon 2022 8671
Lokaler
  • Vesterbrogade 26
    1620 København V

Jeg er 57 år, oprindelig uddannet jurist og forsker på Copenhagen Business School. Jeg er nu i gang med at skabe en ny karriere som selvstændig. Jeg læser til psykoterapeut på 4. år og sideløbende med mit studie udvikler jeg en konsulentvirksomhed, som beskæftiger sig med lederudvikling. Jeg er optaget af personlige relationer og af at udforske og udfolde, hvordan vi hver især tackler og forholder os til vores grundlæggende behov for fysisk og psykisk tryghed.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler, hvor vi tager udgangspunkt i netop dét, som er vigtigt for dig lige nu. Jeg kan hjælpe dig til at få større kendskab til dig selv, dine handlemønstre og se muligheder i en problemstilling eller livsomstændighed, som udfordrer dig.

Samtalerne finder sted på Vesterbrogade 26 i København.

Jeg har tavshedspligt og enhver henvendelse vil blive behandlet derefter. Jeg modtager løbende supervision for at blive en endnu bedre terapeut.

Pris: kr. 300,- for en time. Hvis du er arbejdsløs eller studerende, kan vi aftale en lavere pris.