Jeppe Thalund Petersen

Træningsterapeut
Jeppe Thalund Petersen
Telefon 2070 1231
Lokaler
  • Nørre Voldgade 21, 5. sal
    1358 København K

Vil du arbejde med noget nært personligt der kan føles, mærkes og opleves indefra og i fuld kontakt?

Når jeg sidder i terapeutstolen er empati, inderlighed og en ydmyghed over for det andet menneskes verden, liv og proces bærende for terapien.

Den anderkendende relation der sår et frø, gør terapien frugtbar og bærende, mod en varig forandring. En forandring der vækker en fin opmærksom på at leve livet i nuet, og håndtere konflikterne der opstår undervejs, uden de bliver til problemer.

Jeg ønsker at nærværet er essentielt i terapien, og at det kan mærkes. Terapien skal danne rummet, stedet i solen, hvor trygheden til fordybelse findes. Der skabes et behageligt fokus, hvor alle kroppens sanser kommer i spil i et naturligt flow.

Terapien søger på en empatisk lyttende og spejlende måde nænsomt at indkredse og fastholde det som er svært, så det kan folde sig ud og blive til liv – levende liv med følelser.

Terapien er forankret i gestaltteorien, som stiller sine metoder samt faglighed til rådighed, og herved skaber en fin rød tråd gennem det terapeutiske arbejde.

Jeg er 34 år, uddannet Folkeskolelærer 2009.
Til dagligt arbejder jeg under Behandlingsskolerne, hvor jeg er teamleder samt underviser for børn med relations-forstyrrelser og tidlig omsorgssvigt, herunder forskellige diagnoser.