Hanne Hostrup

Gæstelærer
Hanne Hostrup

Hanne Hostrup er kendt for sine artikler og fagbøger om gestaltterapi (som du kan læse mere om her).

Hanne Hostrup har en ph.grad i psykologi fra Københavns universitet og en videreuddannelse i Gestaltterapi.  Har sin grunduddannelse  i Gestaltterapi hos Jim Simkin, phd. USA (Perls kollega gennem mange år) og sin videreuddannelse hos Bob Martin, USA.

Hun har desuden i mange år uddannet psykologer og psykoterapeuter i sit eget 3-årige træningsprogram i gestaltterapi og virket som underviser og supervisorer for færdigtuddannede gestaltterapeuter.

Hanne Hostrup gæstelærer både på vores Masterclass -og komplementeringsuddannelser.