Anders Pousette

Træningsterapeut
Anders Pousette
Telefon 3025 9332
Lokaler
  • Nørre Voldgade 21, 5.tv
    1358 København K
  • Nykøbingvej 7 A
    4440 Mørkøv, Nordvestsjælland

Jeg hedder Anders Pousette er 3-års-studerende på KGI´s terapeut-uddannelse.

Jeg er optaget af hvordan jeg som terapeut kan skabe den optimale balance mellem tryghed og støtte på den ene side og hjælp til tilpas udfordring og modig udfoldelse på den anden, hvilket jeg personligt har erfaret giver gode betingelser for at folde vores liv ud.

”Og den dag kom, da risikoen ved at forblive en tætlukket knop var mere smertefuld, end den risiko, der var forbundet med at blomstre”

Anais Nin

Jeg bestræber mig på, sammen med dig, at søge at skabe et rum og en måde at være sammen på der kendetegnes ved åbenhed, nærvær, interesse og nysgerrighed. Hvor det der viser sig, og optager dig, og os, fra øjeblik til øjeblik, bliver budt velkommen.

Vi søger sammen at lære at kende, favne, undersøge og forstå det der udspiller sig med henblik på at forandre de måder at opleve og handle på der ikke gavner dit nuværende liv. Genfinde livsgnisten, kræfter og resurser og åbne op for mere lys, glæde og mening i tilværelsen.

Bærer du på en sorg der ikke vil slippe dig? Har du en følelse af at være forkert i dine egne eller andres øjne? Eller en oplevelse af ikke at slå til i det liv du lever? Bliver du ramt af følelser af meningsløshed, angst og ensomhed? Er der en smertefuld længsel eller et ordløst savn der har slået rod i dig? Eller oplever du at du gentager de samme destruktive mønstre gang på gang uden at du forstår hvorfor og ude af stand til at lave om på dem? Eller har du ”bare” et ønske om mere saft og kraft, og spræl og glæde i livet? Bare for at nævne nogle eksempler på temaer du kunne arbejde med i en terapi-session.

Til dagligt arbejder jeg som efterskolelærer og bruger især kropslige og musiske aktiviteter i mit virke. Jeg er uddannet afspændingspædagog(psykomotorisk terapeut), friluftsvejleder, musiklærer og har også mange års erfaring med teater og dans. Jeg er for tiden optaget af at eksperimentere med hvordan en undersøgende, legende og kreativ tilgang kan inddrages i både undervisning og terapi for at skabe mere livsglæde, livsmod og en følelse af mestring.

Jeg har en daglig nærværs- og yoga-praksis som gavner og glæder mig både privat og i mit arbejde..

Prisen for en times terapi er 300 kr (200 kr for studerende og arbejdsløse).

Du er velkommen i terapi hos mig i København tæt ved Nørreport station, og i byen Mørkøv i Nordvestsjælland ikke så langt fra Holbæk.

Hvis du har lyst til at vide mere om mig er du meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale.