Nils Bekkevold

Underviser
Nils Bekkevold

MSc. in Gestalt Psykotherapy (University of Derby / Gestalt Akademin Skandinavien). Pedagog.
Har arbeidet mange år med barn og ungdom  som lærer og skoleleder.
Har de siste tolv år arbeidet som terapeut med rehabilitering av voksne rusavhengige, individual- og gruppeterapi.
Privat praksis med individual- och parbehandling samt veiledning av personell i russektoren.
Lærer ved Gestalt Akademin Skandinavien.
Undervist studenter på helsefag om rusavhengighet og rehabilitering ved Høyskolen i Molde
Medlem av Norsk Gestalt Forening, NGF