Gestalt vs. psykoterapeutuddannelse?

Gestaltterapi er en forholdsvis ny terapiform, der er udviklet i Europa og USA i 50’erne. Det overordnede menneskesyn er det eksistentialistiske, der blandt andet har fokus på ansvar, frihed og valg.
Gestaltterapiens hovedide er, at mennesket er dynamisk foranderligt og altid ansvarlig for sit liv. Det er et selvregulerende væsen, der ved hjælp af sin medfødte evne til opmærksomhed over for sine behov og over for sine vilkår er skabt til at overleve og folde sig ud i gensidig og meningsfuld kontakt med sine omgivelser. Denne gensidighed påvirker og forandrer både mennesket og omgivelserne uafbrudt, og derfor er også personlighedsdannelsen en proces, der foregår hele tiden og ikke kun i barndommen. Menneskelivet er en proces over tid, hvilket betyder, at forandring er et vilkår, og at evnen til tilpasning til indre og ydre forandringer er en forudsætning for psykisk og fysisk sundhed. Hvis mennesket af en eller anden grund ikke kan opretholde en gensidig og dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser, bliver tilpasning til de stadige forandringer forhindret. Dette kontaktbrud kan føre til eksistentielle og psykiske problemer eller til psykisk sygdom.
Helt centralt, for at kunne tale om at en terapiform er en psykoterapi, kræves at den bygger på tre fundamenter:

  1. At der er en veldefineret metateori – som i gestaltterapien er eksistentiel filosofisk tænkning og eksistentielle værdier, som er med til at give terapien en retning og hvad den skal bruges til.
  2. At der arbejdes ud fra en bestemt psykologisk teori, det vil sige vores forståelse af det psykiske i forhold til det eksistentielle fundament (metateorien). Gestalt terapien er baseret på gestalt psykologien, som har forsket i og beskrevet hvordan mennesket danner mening af de påvirkninger det oplever og hvordan det bestemmer vores handlinger.
  3. Og at der er anvendes en bestemt terapeutisk metode. Metoden beskriver hvordan data indsamles og behandles i forhold til det eksistentielle livssyn og gestaltpsykologien.

Disse grundlæggende forhold er bredt gældende for alle de psykoterapeut uddannelser, kurser og workshops som udbydes i KGI regi og er også hele fundamentet for den måde vi arbejder individuelt, i grupper og i organisationer.