Om Københavns Gestalt Institut

Kvalitet er et nøgleord for os – vi vil i al beskedenhed uddanne de bedste. Målet opnår vi bl.a. ved vores unikke lærerstab af meget høj standard, der ved internat og eksternat undervisning skal skabe en vekselvirkning mellem det praktiske håndværk, teorien bag og den enkeltes personlige og faglige fordybelse. På alle vores uddannelser sikrer vi kontinuitet i undervisningen gennem en pædagogisk leder der følger holdet i gennem hele forløbet.

Københavns Gestalt Instituts formål er at uddanne Gestalt Practitioners, og psykoterapeuter på et gestaltterapeutisk og et teoretisk, videnskabeligt grundlag. Målet er at give de studerende en kvalificeret uddannelse, hvor de erhverver sig teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og gennemgår en personlig udvikling, integreret og implementeret i en helhed.

Københavns Gestalt Institut har organiseret uddannelserne således at der søges opnået en koordineret indsats af faglig, teoretisk, ledelsesmæssig og administrativ art, hvor den studerende ved hvor han/hun skal henvende sig for at få den information der er nødvendig for at indfri de intentioner der ligger i uddannelsen. Undervisningen evalueres løbende af underviser og de studerende og med deltagelse af uddannelsesleder og pædagogisk leder ved afslutningen af hvert semester.

Instituttets formål er endvidere:

  • At give muligheder for at færdiguddannede terapeuter kan vedligeholde og udbygge den psykoterapeutiske kompetence i teori og praksis på et gestaltterapeutisk grundlag.
  • At støtte psykoterapeutisk teori- og metodeudvikling på gestaltterapeutisk værdigrundlag.
  • At fremme erfaringsudveksling mellem gestaltterapeuter nationalt og internationalt.
  • At fremme gestaltterapien gennem uddannelsestilbud, kurser, workshops og foredrag.
  • At fremme personlig udvikling til gavn for den enkelte, for familien og for det professionelle arbejde.

Københavns Gestalt Institut er stiftet den 07.07.07 og ejes og drives i lige sameje af Jesper Peter Rasmussen og Marianne Horst.