Lars J. Sørensen

Skam medfødt og tillært

Skam – Medfødt og tillært
Skam er knyttet til selvet og vedrører den enkeltes selvforståelse, som er opstået som ens egen, yderst personlige udgave af en subtil neuroaffektiv interaktion, skabt af kærligheden til livet og samspillet med forældrene.

Pris: Kr. 240,-

Særpræg særhed sygdom

Særpræg Særhed Sygdom
Integrativ psykoseterapi

Psykoterapeutisk behandling af de mest alvorlige psykiske lidelser, psykoserne, er genstand for stigende interesse. Som regel er den terapeutiske indfaldsvinkel imidlertid temmelig afgrænset; den kan f.eks. være enten psykoanalytisk eller kognitiv eller familieterapeutisk.
Den foreliggende bog er et spændende og gennemarbejdet forsøg på at integrere forskellige teoretiske perspektiver, hovedsagelig udviklingspsykologiske, psykoanalytiske, krops-, familie- og gestaltterapeutiske, i en mere helhedspræget synsmåde. Fremstillingen er koncentreret om skizofreni, borderline-tilstande og depressive psykoser, og omfatter både beskrivelse, diagnosticering og behandling.
Som bogens titel antyder, går forfatteren på tværs af det traditionelle sygdomsbegreb og opererer i stedet med et kontinuum spændende fra særpræg til sygdom. Denne indfaldsvinkel gør, at »almindelige« interesserede læsere og »patienter« har langt bedre mulighed for at genkende sig selv her end ved at slå op i en traditionel psykiatrisk lærebog.

»Særpræg – Særhed – Sygdom« er et forfriskende supplement til allerede eksisterende faglitteratur, og vil kunne benyttes både af studerende på universitetsniveau og i specialistuddannelserne.

Pris: Kr. 350,-

Smertegrænsen Lars j Sørensen
Smertegrænsen
Traumer, tilknytning og psykisk sygdom

Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom.
I Smertegrænsen sættes der fokus på tilknytningstraumer som f.eks. overgreb og svigt fra nære voksne relationer. Der gøres rede for, hvordan tilknytning former hjernen og personligheden, og hvordan traumatiske oplevelser derfor kan påvirke og destruere tilknytningsevnen med den konsekvens, at personlighedens karakter beskadiges.
Bogen beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi – en behandling, der skal bestå i andet og mere end støtte til at fortælle om de chokerende begivenheder. Behandlerens kendskab til kroppens og psykens ressourcer er af afgørende vigtighed for, at den ramtes traumatiske oplevelser i bedste fald kan blive til værdifulde livserfaringer – og traumatisering og sygdom undgås.
Bogens detaljerigdom både i forhold til teori, behandling og eksempler gør den til en vigtig psykologisk fagbog, der i sin illustrative form også er værdifuld for de mennesker, der rammes af chok og traumer, samt for deres pårørende.

Lars J. Sørensen er chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland.

Pris: Kr. 350,-