Jesper Peter Rasmussen & Bjarne Busk


GESTALT

Vejen til øget awareness

Gestaltterapien opstod i 1940’erne og er i dag udbredt og anerkendt i hele verden. Terapiformen kan da også noget helt særligt, som stadig er relevant i vore dage.

“Gestalt – Vejen til øget awareness” præsenterer en ny og moderne tilgang til det traditionelle gestaltarbejde. Bogen er skrevet af Jesper Peter Rasmussen og Bjarne Busk, der til daglig arbejder med terapi, coaching, undervisning og konsulentarbejde hos Københavns Gestalt Institut. I bogen præsenterer de deres eget syn på og brug af terapiformen, hvis omdrejningspunkt er awareness: evnen til at være bevidst om sin opfattelse af og relation til sin omverden og sine medmennesker. Målet med gestaltterapi og -coaching er nemlig at øge awareness – og vejen til awareness går gennem gestaltarbejde.

Den tredje generation af gestaltarbejde, der beskrives i bogen, tager udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning og i tilknytnings- og udviklingspsykologi. Den har et stærkt fokus på det udviklende i ressourcetænkning, på eksistentielle grundværdier og på den fænomenologiske metode og ud fra disse fokus- og udgangspunkter skaber den dyb indsigt og bæredygtige forandringer for dem, der arbejder med den. Den moderne gestaltterapi er således en bredt funderet og fleksibel metode, som kan bruges i arbejdet med alt fra personlige udviklings processer og personligt lederskab til stress, depression og traumer.

“Gestalt. Vejen til øget awareness” henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, coaches, konsulenter og studerende, der arbejder med relationer, terapi og personlig udvikling. Men den er også en guide til den almene læser, der gerne vil lære sig selv at kende og finde ind til sin dybere eksistens.

Pris: 299,-