Hanne Hostrup

kaerestebillederhh
Kæreste billeder
Parforhold og udvikling

Hvad har halve hjerter, tårne og bulldozere, prinsesser og tudser at gøre med kærlighed? Forfatteren lader disse billeder symbolisere tre karakteristiske måder at være i et parforhold på. Tre ”modeller”, som hver for sig repræsenterer centrale problemstillinger og udviklingsmuligheder for de involverede.

Kæreste-billeder er en bog for kærester og ægtepar – og for dem, der gerne vil være det. Dens budskab er, at forpligtende kærlighed er uundværlig, fordi den spiller så væsentlig en rolle for vores modning og udvikling som voksne mennesker: De skænderier og problemer, der igen og igen opstår i vores parforhold, skal ikke bare overstås. De skal bruges på vejen mod en mere moden kærlighed og et større kendskab til os selv og vores partner.

Hanne Hostrup er privatpraktiserende psykolog og terapeut. Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med efterfølgende videreuddannelse som gestaltterapeut i USA. Hun er forfatter til en række bøger og artikler om børn og forskellige terapiformer.

Pris: 250,-

 

supervisionhanneh
Supervision
På gestalterapeutisk grundlag

Psykoterapi er blevet en del af velfærdssamfundets behandlingstilbud og er som sådan blevet både synlig og underlagt den kollektive kontrol. Derfor stilles der etiske og samfundsmæssige krav til psykoterapeuterne om at modtage supervision, de dels sikrer, at de vedligeholder og videreudvikler deres kompetence, og dels beskytter klienterne mod skadelig eller inkompetent behandling. Supervisionsbegrebet er derfor i høj grad kommet i søgelyset, og det er vigtigt at få beskrevet, hvad supervision egentlig er, hvorfor den er nødvendig og hvilke retningslinjer, de, der udfører den og modtager den, skal følge.

Der findes mange terapeutiske retninger, der alle har forskellige teorier og metoder. Supervision er derfor en disciplin, der nødvendigvis må tage udgangspunkt i den terapeutiske referenceramme, som psykoterapeuten arbejder inden for.

Bogen henvender sig til de psykologer eller psykoterapeuter, der modtager supervision af deres arbejde, eller som uddanner sig til eller arbejder som supervisorer.

Pris: 225,-

taefttritretninghh
Tæft, trit og retning
Parforhold og parterapi

Parforholdet har trange kår; aldrig har der været så stor søgning til parterapi. Hane Hostrup har gennem hele sit professionelle virke haft par i terapi og beskæftiger sig i bogen med de egenskaber, som er forudsætningen for et godt og velfungerende parforhold, og med de fælles kulturelle og samfundsmæssige vilkår par er underlagt i dagens samfund.
Bogens helt centrale emne er beskrivelsen af selve den terapeutiske proces, der fører frem til, at et par får større klarhed over deres vanskeligheder og dermed selv bliver i stand til at forholde sig konstruktivt til deres parforhold.

Tæft, trit og retning henvender sig til terapeuter, der arbejder med parterapi på gestaltterapeutisk grundlag, og til par, der overvejer eller er i parterapi.

Pris: 300,-