Ledelse

Institutleder: Jesper Peter Rasmussen
Ansvarlig leder Terapeutuddannelsen: Marianne Horst
Ansvarlig leder Proceskonsulentuddannelsen: Jesper Peter Rasmussen
Ansvarlig leder Coachuddannelsen: Jesper Peter Rasmussen

Jesper Peter Rasmussen
  • Jesper Peter Rasmussen

  • København
  • 2711 6767
Marianne Horst
  • Jesper Peter Rasmussen
  • København
  • 2711 6767