• Af Søren Bruun
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Andet, Coaching

Så er det dokumenteret…. igen – fokus på godt psykisk arbejdsmiljø virker og er nødvendigt.

Jo bedre det psykiske arbejdsmiljø er, jo lavere er sygefraværet. De steder, hvor der er et ”dårligt” psykisk arbejdsmiljø, er hver medarbejder i gennemsnit syg ni dage om året. Hvis der derimod er et ”godt” arbejdsmiljø, er sygefraværet kun næsten halvt så stort, nemlig fem dage om året i gennemsnit.

Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag. 1.873 ledere har deltaget i undersøgelsen.

Dette er endnu et vidnesbyrd om, at der er god økonomi i at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Sygefraværet er virkelig noget, der kan mærkes på bundlinjen. Derfor er trivsel et område, som ledere har og fortsat bør have stor fokus på.

Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har gennem de senere år været stærkt stigende. Denne undersøgelse tager temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø og sætter fokus på, hvilke faktorer der har betydning for, om det psykiske arbejdsmiljø er godt eller dårligt. Hvad betyder virksomhedens aktuelle situation og rammebetingelser for det psykiske arbejdsmiljø? Og hvilken rolle spiller ledelsens håndtering og indsats for, om det psykiske arbejdsmiljø vurderes som godt eller dårligt? Det er nogle af de spørgsmål, denne undersøgelse besvarer.

Undersøgelsen sætter også fokus på omfanget af konflikter på arbejdspladserne, og hvad de hyppigst forekommende årsager til konflikter er. Undersøgelsen belyser desuden omfanget af mobning på arbejdspladserne.

Du kan læse undersøgelsen i sin fulde længde her

 

Kilde: Lederne


In my latest thinking and writing, I am addressing the multiple confusions, fears, anticipations of global catastrophe, that thinking people experience, as they face a future which promises big changes, and maybe terrible ones – if the fears and predictions of climate scientists, and of biologists concerned with mass extinctions of plants and animals are to be believed; and I see no reason not to believe them.

This complex and worrisome perspective on the future is matched by a complete lack of leadership from the political class, who seem more and more to be beholden to the super-rich elites and affluent corporations.

My purpose and plan is to suggest that whatever happens, there is a need for a fundamental revision in the ways in which human beings conduct their lives and organise their world. As Paul Goodman – one of gestalt therapy’s founders and its principal theorist – suggested, we need new ideas, different priorities, and clearer thinking about our taken-for-granted assumptions. After all, what is it, in our society, global culture, and contemporary zeitgeist, that means that news media, a few weeks ago, led with the Duchess of Cambridge’s exposed breasts rather than with the rapidity of the melting Greenland ice?

Gestalt therapy suggests a change of priorities – not least to question the present values and ‘American model’ of international development and globalised ‘betterment’ (more Hollywood?). What is needed is an educational approach that fosters peaceful collaboration instead of militarism; communal participation instead of a privatised pursuit of individual advantage; and ecological responsibility instead of mindless destruction of the biosphere.

I am suggesting that gestalt – in a way that is extraordinary, as a minority pursuit and often invisible – has identified qualities and priorities which truly promote human satisfaction – and which counter areas of profound dissatisfaction present all around us in the lives of families, in ‘developed’ society, and in our clients.

These, I suggest, are basic requirements for a saner world, where gestalt therapy and practice can lead the way.

 1. Responding to the situation. Promoting greater ‘agency,’ sharing leadership, identifying our interests and personal strengths, supporting the ‘right to speak’and the legitimacy of subjective judgement – instead of paralysis, getting bewildered, remaining silent, and reducing self-hood through submitting too much to the ideology of techno-rationality.
 2. Interrelating. Supporting collaboration, profound meeting, defusing conflicts before they get out of hand, and creating ‘trust-full’ environments in which people feel safe enough to ‘be themselves’– instead of destructive conflict, social isolation, polarising around differences, stereotyping, and perpetuating the shame culture.
 3. Embodying. Releasing human enjoyment in life through song, dance, movement, physical play, and a general delight in the erotic and sensual, through honouring the body’s truth, and our continuity with nature – instead of desensitizing, inhibiting movement, obsessing about  health or physical appearance, and getting locked into head work to the exclusion of feelings.
 4. Experimenting. Acknowledging the possibilities of ‘here and now’ improvisation and of innovating backed up by strong supports, encouraging creative artistry, and waking up to habitual and addictive patterns – instead of maintaining traditions and habits uncritically, jumping into novel changes without preparation, or staying in ‘automatic’ modes that are de-vitalising.
 5. Self-Recognising. Providing opportunities for self-inquiry, stillness, ‘knowing one’s truth,’ and existential or spiritual reflection / mindful awareness – instead of getting ‘saturated,’ overstimulated, or swept along by pressures to conform to others’ expectations, or losing sight of one’s values and unique path of learning and growing.

These are principles, once grasped, which transform our practice, and help us to be active ‘citizen-practitioners.

Yours sincerely,
Malcolm Parlett

You can meet Malcolm Parlett at a workshop in Copenhagen the 17th and 18th of November – read more and sign up here.


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

I en tid med tynde ordrebøger kan det være svært at finde penge til forbedringer af indeklimaet, ergonomiske møbler og det psykiske arbejdsmiljø. Men udgifterne kan hurtigt tjene sig hjem og mere til. Ifølge nye undersøgelser er det nemlig en god forretning for virksomhederne at investere i et godt arbejdsmiljø, oplyser Videncenter for Arbejdsmiljø.

Ifølge en af undersøgelserne, som er finansieret af EU-Kommissionen, tjener hver investeret krone i et forbedret arbejdsmiljø sig hjem 2,89 gange.

Et godt arbejdsmiljø er en fordel for både medarbejdere og ledere. Det gør arbejdet langt mere effektivt, og en række undersøgelser dokumenterer, at et godt arbejdsmiljø kan reducere sygefraværet markant.

Kilde: Lederne


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

Tillykke til vores andet hold gestalt coach.

Jeg er meget stolt over at kunne præsentere vores andet hold af gestalt coaches, som netop er blevet uddannet her fra KGI. De 10 nye gestalt coaches er:

 

Katrine Majborn

Berit Larsen

Annette Bruun Jørgensen

Ole Adelkilde

Morten Zabel

Lars Bock-Poulsen

Tali Aviram

Philip Jones

Michala Lygum

Gerd Sørensen

 

1 af de nye coaches har taget deres uddannelse som overbygning på deres uddannelse som psykoterapeuter og de andre 9 har alle gennemført det 2 årige coach forløb. Uddannelsesforløbet blev afsluttet med en skriftlig eksamensopgave med udgangspunkt i et klientforløb og efterfølgende mundtligt forsvar af opgaven.

 

Hovedoverskrifterne i uddannelsesforløbet har været flg. temaer:

 • Personlig udvikling
 • Gruppers dynamik og udvikling
 • Kontaktformer og forsvarsmekanismer
 • Personlige og faglige målsætninger
 • Gestaltcoaching i teori og praksis
 • Metoder, teknik og kreativitet
 • Personligt lederskab
 • Evaluering og feedback
 • Kommunikation og anerkendende kommunikation
 • Mindfulness
 • Coach certificering

Derudover har der været fokus på flg emner:

 • Skabe klarhed og perspektivering.
 • Fokusere på ressourcer og muligheder fremfor problemer og begrænsninger.
 • Blive en bedre lytter og give anerkendende feedback.
 • Være tydelig i dine relationer.
 • Øge dine klienters eller medarbejderes livskvalitet og arbejdsglæde.
 • Forbedre dine egne og andres personlige relationer.
 • Benytte Mindfulness som effektivt værktøj til bl.a. stresshåndtering.

 

Jeg er samtidig glad for at konstatere at mange af de studerende har valgt at fortsætte deres uddannelsesforløb i yderligere 2 år således at de tager overbygning til organisationskonsulent.

Vil du læse mere om uddannelserne som henholdsvis coach, organisationskonsulent eller gruppecoach.

Mange hilsner

Jesper Peter Rasmussen


Overvejer du at supplere din psykoterapeutuddannelse med en efteruddannelse, så har vi 3 spændende tilbud til dig.

G3STALT – Kort om denne uddannelse: G3STALT er en efteruddannelse i Gestalt version 3.0, som er Københavns Gestalt Instituts seneste visioner og arbejdsformer indenfor gestaltterapi. Visionsarbejdet tager udgangspunkt i at arbejde helhedsorienteret med de klientproblematikker vi møder i Danmark anno 2012, hvad enten vi arbejder med stress, depression, traumer, angst eller ubalancer mellem arbejdsliv og privatliv eller andre indre/ydre uoverensstemmelser. Læs mere om Gestalt efteruddannelse her.

Coach – Kort om denne uddannelse: Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at udvikle dine kompetencer i arbejdet med andre mennesker, indenfor coaching, rådgivning og supervision samt ønsker at udvikle dig personligt. Målet er at du får en kvalificeret uddannelse, hvor der er fokus på at etablere et stærkt teoretiske fundament, praktiske færdigheder og personlig udvikling. Læs mere om Coach uddannelsen her.

Gruppecoach – kort om denne uddannelse: Uddannelsen henvender sig primært til uddannede psykoterapeuter, som gerne vil tilegne sig kompetencer og træning indenfor gruppeprocesser og gruppedynamik og arbejdet med grupper. Læs mere om Gruppecoach uddannelsen her.

Du er naturligvis meget velkommen til at ringe til os hvis du har spørgsmål til ovenstående og vi aftaler også gerne et møde med dig, hvor vi kan fortælle mere om uddannelserne.

Mange hilsner

Søren Bruun


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

Coaching er efterhånden blevet en fast bestanddel i mange store og mellemstore virksomheder, og det coachende lederskab er ligeledes blevet anerkendt som et godt værktøj af mange ledere verden over.

Men kvaliteten af coaches er meget svingende og det falder naturligvis tilbage på hvordan vi uddanner coaches i Danmark. Og det er et særdeles broget marked. Coaching titlen er endnu ikke beskyttet så derfor kan du stadig uddanne dig som coach lige fra et weekendkursus og op til 2 års uddannelser, hvilket ikke er et år for lidt, hvis du vil være en rigtig dygtig coach.

Der er derfor god grund til at undersøge uddannelsesstederne, læs deres hjemmeside, ring dem op og tag på besøg til informationsaftener eller andre tilbud de måtte have, så du får et grundigt indtryk af uddannelsesstedet inden inden du vælger og her kommer 7 gode råd til hvad du skal kigge efter:

 1. Hvordan er omgivelserne, lokaliteterne, personerne m.m. – Tjek stedet rigtig godt ud og mærk efter om det du hører, ser og fornemmer passer til dig og dine kvalitetskrav. Det er her de første data indhentes til det der i sidste ende er vigtigst at lytte til. (læs punkt 7).
 2. Hvordan er fagligheden? Tjek lærerstaben og kig på lærernes baggrund. Hvor mange års erfaring har de og er de specialister på deres undervisningsområde. Har de evt. skrevet bøger, udgivet artikler? Er der flere forskellige undervisere som du kan hente inspiration fra? Hvor er de selv uddannet som coaches?
 3. Læs studie- og læseplaner grundigt og søg yderligere information hvis du behøver det. Ethvert coaching institut bør have studie- og læseplaner, hvor du til mindste detalje kan læse om formål, mål, indhold, litteratur og undervisningsform.
 4. Er der både internat og eksternat undervisning. Internat undervisning sikrer dybden i uddannelsen og er særdeles vigtig for at du kan få arbejdet rigtig godt i dybden med dig selv. På eksternat moduler kan man med fordel lave undervisning af forelæsningskarakter og undervise i teknikker.
 5. Personlig udvikling. Hvordan forholder coaching instituttet sig til personlig udvikling. Er der krav om individuel terapi og sideløbende individuel coaching. Personlig udvikling og individuel coaching er utrolig vigtig, da det ikke er særligt betryggende at sidde overfor en coach der ikke selv har gået i individuel coaching eller ikke har arbejdet med sig selv. I de værste tilfælde kan man risikere at en coach, der ikke kender til sine ressourcer og udviklingspunkter, overfører egne uudviklede sider af sig selv over i klienten.
 6. Holdkvotienten. Når man skal undervise coaches er det særdeles vigtigt at det foregår i et trygt og tillidsfuldt miljø. Det er der størst mulighed for hvis ikke holdkvotienten er for stor. Som udgangspunkt er hold på 14-16 personer ideelt. Grupper af denne størrelse kan man arbejde med som gruppe og skabe et ordentligt fundament, hvorfra den optimale udvikling og indlæring kan foregå. Der er heller ikke den store risiko for at folk kan gemme sig i en lille gruppe eller køre med på en fribillet.
 7. Sidst men ikke mindst. Lyt til din mavefornemmelse. Alle vigtige beslutninger tages bedst når vi har lyttet til os selv og stemt af med maven også. Er mavefornemmelsen dårlig eller er den kun halv god, er det enten ikke det rigtige sted for dig, eller du skal tilbage og spørge mere ind til de usikkerhedspunkter du har.

Jesper Peter Rasmussen er 43 år, Master of Science in Organisations og Executive Coach. Han er leder og medejer af Københavns Gestalt Institut. www.kgicph.dk, som uddanner organisationskonsulenter, coaches og psykoterapeuter.


Kender du den situation, hvor noget går dig på og du så siger “Det er også de andres skyld”.

Eller har du kollegaer som går og brokker sig i krogene og afleverer deres utilfredshed alle mulige steder – måske også til dig.

Eller lederen som er konfliktsky og for enhver pris undgår konflikter i afdelingen, hvilket skaber utryghed og uvished.

Eller når der bliver sendt små spydigheder afsted derhjemme over middagsbordet, som skaber en dårlig stemning!

Fælles for disse eksempler er, at afsenderen ikke tager ansvar for det, som det egentlig handler og lægger ansvaret fra sig i form af skyld, brok, konfliktskyhed eller spydigheder, og mister muligheden for at gøre noget ved det, fordi det nu er gjort til de andres!

Vejen ud af disse eksempler, er at vi hver især tager ansvar for det som er vores. Her hos Københavns Gestalt Institut kalder vi det for personligt lederskab. Og lad os lige slå fast: At påtage sig personligt lederskab er ikke et begreb der er forbeholdt ledere. Det gælder for os alle, hvad enten vi er på arbejdet, i familien eller med venner. På det eksistentielle niveau er vi alle er ansvarlige for vores handlinger og vores valg. Det gælder i forhold til os selv, men også i forhold til vores familie, venner og øvrige omgivelser.

Når vi påtager os personligt lederskab, tager vi ansvar for vores eget liv og lever i overensstemmelse med vores værdier og drømme. Det gør at vi  ved at øge opmærksomheden på på de valg vi tager og de valg vi ikke tager.

Alt for mange mennesker lever et liv uden for alvor at tage ansvar for deres valg og fravalg i livet. Det medfører fremmedgørelse, dvs. at man lukker ned for sine kropssansninger og følelser, så alle beslutninger træffes med hovedet. Det bliver svært at fastholde interessen for andre mennesker og evnen til empatisk lytning og forståelse af andre forringes.

Når du tager dit ansvar for dit eget liv og dine valg og fravalg alvorligt, kan du opnå et liv med kvalitet og livsglæde. Personligt lederskab handler også om at påtage sig ansvar for egne handlinger, mønstre og egen andel af konflikter – og ikke at projicere dem over i andre mennesker eller på anden måde fralægge sig ansvaret. Mange problemer ender som fastlåste konflikter, fordi vi har mere fokus på den andens parts del eller ansvar for problemet. Det er en behændig måde at undgå at kigge på sin egen del i konflikten og som indirekte gør den anden part forkert eller forsøger at lave den anden part om på.

Er du nysgerrig på at vide mere om det personlige lederskab, så kan du med fordel deltage på et af vores gratis introduktionskurser eller tage et kursus i personligt lederskab. Og vil du vide mere kan du se på vores hjemmeside www.kgicph.dk eller ringe til os på 29 89 07 07.

Med venlig hilsen

 

Søren Bruun – daglig leder KGI


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching, Psykoterapi

Stress

Stress opstår når der er uoverensstemmelse mellem omgivelsernes påvirkning og vores egen indre tilstand og behov i den kontekst vi befinder os i. Mange mennesker lever en hverdag hvor den arbejdsmæssige påvirkning er massiv, samtidig med at familie- og fritidslivet skal passes og stimuleres. Dette gør at den indre tilstand eller vores indre barometer går på nul punktet når der ikke er overensstemmelse. I stedet for at mærke efter og handle efter vores reelle behov, eksempelvis at skære lidt ned for karriereblusset en periode mens børnene er små, eller ved at omfordele opgaver og ansvar i hjemmet, knokler mange mennesker på for at løse udfordringerne og mister derved kontakten til behovene og den indre tilstand. Det der ofte styrer os er bagvedliggende gamle påvirkninger fra vores omgivelser (ofte forældre) om at vi skal være dygtige, præstere og i det hele taget være succesfulde i vores liv.

Dette er den typiske eksistentielle indfaldsvinkel som mange psykoterapeuter og coaches med god grund griber fat i for at hjælpe den stressramte ud af sin stressproblematik. Men der er mange andre vigtige faktorer, som det er vigtigt at psykoterapeuten, coachen og den stressramte er opmærksom på hvis vi skal have succes med vores behandling og standse den negative stressspiral.

Helt grundlæggende er det vigtigt at klientens organisme stabiliseres inden at man eksempelvis går ind i et dybere psykoterapeutisk forløb, hvor man forsøger at finde årsagerne (introjekterne) bag stressen. Sund kost er vigtig, dels fordi stress tærer på kroppens ressourcer, så vores vitamin og mineralbalance nedsættes, dels fordi vores binyrer kommer på overarbejde i særdeleshed, hvilket bl.a. svækker vores immunforsvarer og nedsætter vores fordøjelsesevne. Sund og varieret kost, kombineret med kost tilskud er vigtigt for at stabilisere vores kropslige fundament.

Motion er vigtigt for dels at sætte gang i kroppens balance, og dels for at komme af med noget af vores stress energi. Motion har ydermere den fordel at kroppen særligt ved højintensitetstræning bl.a. udskiller endorfin, hvilket giver lykkefølelse og lindrer de ofte afledte bivirkninger af stress som bl.a. anspændthed og nedtrykthed og i værste tilfælde depression. Motion giver derudover den naturlige træthed, der kan gøre nattesøvnen bedre og mere stabil.

Ro og hvile er naturligvis meget vigtigt  for den stressramte, men det er ikke muligt at skabe ro og hvile uden nærvær. Nærværstræning hjælper den stressramte til at blive mere til stede i nuet, beherske sit åndedræt og mærke sig selv og sine kropsimpulser og følelser bedre. Dette er forudsætningen for at mærke egne behov og dermed kvalificere beslutninger og valg i hverdagen så de i højere grad bliver overensstemmende og skaber indre balance.

Hør mere om vores holistiske stressprogram og kom til foredragsaften den 6. december 2011 og deltag i vores workshop den 21. og 22. januar 2012. Læs mere om foredraget her og workshoppen her.

 

Jesper Peter Rasmussen

Institutleder, MSC. Gestalt In Organisations, MP.

 


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

Til dig der har en uddannelse som psykoterapeut eller psykolog og som gerne vil udvikle dine kompetencer til at kunne arbejde med grupper og organisationer, har vi en helt særlig og målrettet efteruddannelse som gruppe coach.

Efteruddannelsen vil komme omkring alle de områder som er relevante for at kunne arbejde med en gruppes dynamik og udvikling og du vil gennem uddannelsen tilegne dig både teoretiske og praktiske kompetencer inden for feltet.

Jeg vil give dig en ide om hvad efteruddannelsen byder på ved her at nævne nogle af overskrifterne i uddannelsen:

 • at analysere og vurdere situationen i en gruppe og udpege gruppens udviklingspunkter og muligheder
 • at støtte gruppens udviklingsproces
 • at udvikle lederskabet i gruppen og vilkårene for den enkeltes trivsel i gruppen
 • at træne gruppen og gruppens leder i forskellige relevante redskaber som kan støtte og sikre gruppens udvikling
 • at arbejde med konflikt- og stresshåndtering bl.a. ved anvendelse af mindfulness

Og vil du gerne vide mere, så læs her.

Du kan også aftale et individuelt orienterende møde omkring efteruddannelse – læs mere om det her.

Og du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe til os på 2989707.

Mange hilsner

Jesper Peter Rasmussen
Institutleder

 


 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

Kære læser

Jeg er meget stolt over at kunne præsentere de første gestalt coaches, som netop er blevet uddannet her fra KGI. De 9 nye gestalt coaches er:

Henrik Julin

Astrid Kunzendorf

Bjarne Christensen

Susie Frederiksen

Lotte Bock-Poulsen

Alice Agerholm

Maj Britt Lindorff

Anne Kirkebye

Merete Andersen

2 af de nye coaches har taget deres uddannelse som overbygning på deres uddannelse som psykoterapeuter og de andre 7 har alle gennemført det 2 årige coach forløb. Uddannelsesforløbet blev afsluttet med en skriftlig eksamensopgave med udgangspunkt i et klientforløb og efterfølgende mundtligt forsvar af opgaven.

Hovedoverskrifterne i uddannelsesforløbet har været flg. temaer:

 • Personlig udvikling
 • Gruppers dynamik og udvikling
 • Kontaktformer og forsvarsmekanismer
 • Personlige og faglige målsætninger
 • Gestaltcoaching i teori og praksis
 • Metoder, teknik og kreativitet
 • Personligt lederskab
 • Evaluering og feedback
 • Kommunikation og anerkendende kommunikation
 • Mindfulness
 • Coach certificering

Derudover har der været fokus på flg emner:

 • Skabe klarhed og perspektivering.
 • Fokusere på ressourcer og muligheder fremfor problemer og begrænsninger.
 • Blive en bedre lytter og give anerkendende feedback.
 • Være tydelig i dine relationer.
 • Øge dine klienters eller medarbejderes livskvalitet og arbejdsglæde.
 • Forbedre dine egne og andres personlige relationer.
 • Benytte Mindfulness som effektivt værktøj til bl.a. stresshåndtering.

Jeg er samtidig glad for at konstatere at flertallet af de studerende har valgt at fortsætte deres uddannelsesforløb i yderligere 2 år således at de tager overbygning til organisationskonsulent.

Vil du læse mere om uddannelserne som henholdsvis coach her, organisationskonsulent her eller gruppecoach her.

Mange hilsner

Jesper Peter Rasmussen