• Af Anna Bentzen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Mindful Spisning
Mad er nydelse, samvær og sanselighed. Det er også ensomhed, fornægtelse, selvhad.
Som sidste blogindlæg så rammende beskriver, er der mange af os, der spiser uden at være mentalt til stede imens. Uden nærvær mens du spiser, kan du ikke mærke sult og mæthed, og det kan give problemer med under- eller overvægt, fordi du ikke får spist, når du er sulten eller ikke stopper, når du er mæt.

Mindful spisning handler om at opnå balance i den måde du spiser på, ved hjælp af bevidst nærvær. (mere…)

 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

MINDLESS EATING – Ville du opdage, hvis dine Popcorn var gamle?
Kender du det, at man bare bevidstløst spiser popcorn eller chokolade – uden at mærke efter om, det egentligt smager godt, er friskt eller om man er sulten?
Læs her, hvordan et forskningsprojekt afslører, hvordan mindless eating er en del af et større problem, når det kommer til sunde spisevaner. (mere…)

Lea Hamburger, som er HR-chef i AP Pension, har netop afsluttet sin coachuddannelse hos KGI og i det følgende interview fortæller hun, hvorfor valget faldt på KGI og hvorfor hun synes, at kombinationen mellem gestalt og coaching er så stærk.  (mere…)

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Jeg kender Dorte og i samtalen bliver jeg mindet om, at det i sin tid var mig, der foreslog hende at deltage i et Gratis Kursus på KGI. Siden da, er det faktisk første gang, vi taler så direkte om hendes valg af psykoterapien som fag og gestaltterapien som retning og ikke mindst om, hvorfor valget faldt på psykoterapeut uddannelsen hos Københavns Gestalt Institut. (mere…)

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

1. Hvordan er omgivelserne, lokaliteterne, personerne m.m.? Tjek stedet rigtig godt ud og mærk efter, om det du hører, ser og fornemmer passer til dig og dine kvalitetskrav.

2. Hvordan er fagligheden? Tjek lærerstaben og kig på lærernes baggrund. Hvor mange års erfaring har de og er de specialister på deres undervisningsområde? Har de evt. skrevet bøger?

3. Læs studie- og læseplaner grundigt og søg yderligere information, hvis du behøver det om selve psykoterapeutuddannelsen.

4. Er der både internat og eksternat undervisning? Internat undervisning sikrer dybden i uddannelsen og er særdeles vigtig for, at du kan få arbejdet rigtig godt i dybden med dig selv. På eksternat moduler kan man med fordel lave undervisning af forelæsningskarakter.

5. Er instituttet evalueret? Siden 2009 kræves det, at det psykoterapeutiske institut er evalueret og har bestået evalueringskravene, for at du senere kan blive optaget i Psykoterapeutforeningen. KGI blev evalueret som et af de første institutter i landet.

6. Lyt til din mavefornemmelse. Alle vigtige beslutninger træffes bedst, når vi har lyttet til os selv og stemt af med maven også.

Mvh. KGI Education

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Læs den spændende artikel fra Diane Poole Heller med navnet: Navigating the Labyrinth of Love, som handler om Somatisk tilknytningsterapi.

Uddrag fra artiklen:
“Those of us that are fortunate to begin life in secure attachment typically find it easier to connect, to commit when we find a good potential partner, and to maintain contact. We predominantly feel safe in our relationships and partnerships. We have a sense of humor and playfulness. We can disagree, have different styles, and still respect each other. We make enough pro-relationship choices that are win-wins for each person that our “coupledom” is preserved and rich.
But if the original bonding or attachment patterns were too painful, the residue of hurt often influences us from behind the scenes—without us even being aware of it.” Læs hele artiklen her

Du kan læse mere om vores efteruddannelse i Somatisk Tilknytningsterapi her

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Den 10. april kommer Hanne Hostrup og holder foredrag på KGI under titlen ”Den eksistentielle approach i gestaltterapi”. På en iskold og krystalklar dag i marts tog jeg til Bagsværd for at tale med hende om eksistentialismen og for at høre, hvorfor hun mener, den er af så grundlæggende betydning for gestaltterapeutisk praksis. (mere…)

 • Af Jesper Rasmussen
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

I løbet af de seneste årtier har bemærkelsesværdige opdagelser om neuroplasticitet vist sig at skabe forbløffende muligheder.

Neuroplasticitet beskriver hjernens evne af til at ændre og omformes – i bogstaveligste forstand at genoprette sig i lyset af indhøstede erfaringer.

Hvor hjernen før var tænkt som en maskine, forudindstillet i en tidlig alder, ved vi nu, at vi har kapacitet til at genoprette hjernens kredsløb og danne nye nervebaner. (mere…)

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Andet

I går aftes holdt vi den første Introduktionsaften i forbindelse med uddannelse i Somatisk Tilknytningsterapi. Tilknytning er nøgleordet i denne uddannelse – hvis du er nysgerrig kan du gå ind og tag Dianne Poole Hellers test vedr. tilknytningsstile.

Prøv quizzen og læs mere om Diane her

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

”Tilknytnings adfærden er aktiv hele livet igennem. Det der er gået galt i relationer, skal også repareres i relationer. Hvis vi arbejder med klientens måder at forbinde sig med andre mennesker på, så er der også mulighed for, at vi løser en hel del af de øvrige problemer, klienten kommer med”, således siger Lars Johansen

KGI udbyder i samarbejde med Diane Poole Heller og psykoterapeut Lars Johansen en efteruddannelse i Somatisk Tilknytningsterapi. I den forbindelse har jeg talt med Lars Johansen for at få uddybet, hvorfor denne uddannelse kan have så stor betydning for psykoterapeuter og deres terapeutiske virke.

Hvorfor skal vi lære om tilknytning?

Mange af de klienter vi møder i praksis har problemer, som stammer fra deres tidlige tilknytning. Vores tidlige tilknytning henviser til en bestemt biologisk drevet tilknytnings adfærd, som påvirker den måde vi forbinder os til andre mennesker på resten af livet. Som terapeuter har det afgørende betydning, at vi er i stand til at identificere, vores klienters tilknytningsstil, og at vi efterfølgende er i stand til at arbejde relevant med den. Tilknytningsstilen er resultatet af den adfærd barnet udvikler for at knytte sig til sine omsorgsgivere. Som terapeuter arbejder vi med at hjælpe vores klienter til at skabe en mere sikker tilknytningsadfærd.
Somatisk Tilknytningsterapi arbejder med begreber som ”awareness” og ”her og nu” i relation til den viden, man har om tilknytningsstile og nervesystemet. Som psykoterapeuter er vi trænet i at arbejde med her og nu og awareness og derfor er denne uddannelse en helt naturlig forlængelse af vores psykoterapeutiske grunduddannelse.

Hvordan specifikt er tilknytningen aktiv gennem hele livet?

Tilknytningsadfærden er stærkest i de første leveår, og er aktiv hele livet igennem. Vi er hele tiden i gang med at lave tilknytning – tilknytningsadfærden er mest aktiv i vores nære relationer – børn og partnere og herunder også i terapeutiske relationer.
Barnet udvikler sin tilknytningsadfærd i forhold til det miljø det mødes af, primært fra de primære omsorgsgivere – det er en naturlig drift imod at tilpasse sig vilkårene for netop at forblive tilknyttet sin familie. Allerede ret tidligt har barnet grundlagt en tilknytningsstil, som bliver afgørende for, hvordan vi forbinder os til andre mennesker. Da vi er sociale væsener og livet derfor handler om at forbinde sig med andre mennesker, påvirker det altså den måde, vi har det på.

Hvordan kan vi som terapeuter være med til at gøre en forskel?

I og med at vores tilknytningsadfærd er aktiv hele livet, kan den også forandres gennem hele livet. Det der er gået galt i relationer, skal også repareres i relationer. Det kan ske naturligt gennem mødet med en kæreste, der giver én et andet medspil, end man er vant til. Og det kan ske gennem den terapeutiske relation, som har mulighed for at være en base i denne forandringsproces.
Hvis vi gennem Somatisk Tilknytningsterapi arbejder med klientens måder at forbinde sig med andre mennesker på, så er der også mulighed for at vi løser en hel del af de øvrige problemer klienten kommer med.

Hvad er det særlige ved denne efteruddannelse?

Gennem uddannelsen lærer du at arbejde systematisk med de forskellige tilknytningsstile og de problemer der er opstået for klienten i forbindelse med de enkelte tilknytningsstile.

Lars Johansen kalder det med vilje ikke ”tilknytningsforstyrrelser” men ”tilknytningssstile” og siger videre, Somatisk Tilknytningsterapi arbejder med 4 tilknytningsstile. De fleste mennesker har udviklet flere forskellige tilknytningsstile – f.eks. én overfor mor og én overfor far. Man er således sjældent kun én tilknytningsstil, men de fleste har en dominerende tilknytningsstil i deres nære kontakter med andre mennesker.

Somatisk Tilknytningsterapi kobler flere niveauer af terapeutisk arbejde: kognition, emotion og nervesystemet. Nervesystemet præsenterer sig igennem de kropslige fornemmelser og reaktioner vi har. Uddannelsen udvikler terapeutens emotionelle og kropslige resonans i forhold til klienten og den sørger for at klienten ikke bliver overvældet – klienten skal hele tiden kunne tåle sin egen aktivering. Dette muliggøres ved, at man arbejder i et ressourcefelt.

Kan du sige noget kort om det praktiske i forbindelse med uddannelsen?

Ja, før hvert modul får deltagerne en dvd med det kommende modul som man forventer, at deltagerne har set igennem inden undervisningen. Mellem hvert modul er der en hel dags træningsgruppe. Der er ingen eksamen, men hvis du vil certificeres skal du have 5 times egen terapi og 5 timers supervision af de på uddannelsen godkendte assistenter.

Uddannelsen foregår på KGI, Nørre Voldgade 21 i København.

Hvis du efter at have læst dette interview med Lars Johansen er blevet interesseret i at vide mere, kan du benytte dig af et eller begge af de nedenstående links, til at få andre vinkler belyst. Du er også altid velkommen til at henvende dig til os på KGI, hvor vi gerne besvarer spørgsmål af såvel indholdsmæssig som praktisk karakter.

Du kan tilmelde dig Introduktionsaften til Uddannelse i Somatisk Tilknytningsterapi onsdag de 22. maj kl.19-21 her og eventuelt læse mere om uddannelsen her