• Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Jesper Peter Rasmussen, som er underviser på KGI’s Masterclass for psykologer og psykoterapeuter, kommer med denne introduktion til sin del af undervisningen:

Hvorfor lave et tema om grupper?

Det korte svar er at grupper påvirker os personligt, privat og professionelt hver dag, igennem hele livet. Gruppen er i mange sammenhænge vores fundament hvorpå tryghed og tillid skabes og identiteten udvikler sig og mange af de grupper vi dagligt indgår i er helt afgørende for hvordan vi udvikler os personligt, privat og professionelt. Sæt dig et øjeblik og mærk efter i forhold til hvordan det er med tilliden og trygheden i den gruppe som du er en del af i dette sekund du læser artiklen, og mærk hvordan den influerer på din egen tryghed og din egen personlige og faglige udvikling. Tankevækkende eller ???

Ressourcearbejde – hvad det vil det sige?

I ressourcearbejdet med os selv og vores klienter har vi fokus på de menneskelige ressourcer, herunder opdagelse og udvikling af de muligheder og styrker, som ethvert menneske rummer.

Ressourcearbejde bruges i højere grad som fundament indenfor terapi, coaching og pædagogik. Forskning viser at der ligger et stort potentiale for forandringer, både for det enkelte menneske, grupper/teams og for samfundet som helhed, når vi er ressourceorienterede.

Hvad vil det sige at se modstand som en ressource?

Enhver form for modstand er en ressource, som kan inviteres ind i kontakten og dette perspektiv vil afgørende ændre vores måde hvorpå vi kigger på og arbejder med modstand.

Modstand er altså som udgangspunkt en ressource, der har det formål at beskytte os mod uønsket kontakt, indre og ydre pres og sanseindtryk. Modstand bliver først problematisk, når den ikke bliver mødt af os selv eller vores omgivelser.

Læs mere hér

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

 

De fleste ledere og proceskonsulenter har kun individuelle ledelsesværktøjer i deres ledelsesværktøjskasse. Lederen er ofte magtesløs, når gruppedynamikker aktiveres, uden viden om hvor og hvordan de skal lede deres team.

Alle grupper og teams definerer og udvikler deres egen kultur med roller, værdier, hierarki, målsætninger, regler og normer. Kulturen i teamet udvikles fra dag et, hvilket understreger vigtigheden af, at teams skal ledes fra teamets dannelse, for at skabe en god og bæredygtig kultur.

Teamets kulturudviklingsfase er essentiel i forhold til at udvikle kulturen og få teamets medlemmer til at tage aktiv del i og ansvar for virksomhedens værdier og målsætninger. Hvis vi som proceskonsulenter leder, støtter og udfordrer teamet i udviklingen af en bæredygtig kultur, skabes de bedste forudsætninger for high performance. Lige præcis dette arbejder vi med på vores proceskonsulentuddannelse, hvor du bl.a. får indsigt i og værktøjer til at facilitere teams og organisationer godt igennem disse processer. Du kan læse mere om vores proceskonsulent uddannelse her.

Vidste du at langt de fleste ledere definerer sig selv og deres ledelse ud fra nogle bestemte værdier og en bestemt ledelsesstil?

Vidste du at teams skal ledes med en bestemt ledelsesstil alt efter hvor teamet er i sin udviklingsfase?

Vidste du, at personligt lederskab hos alle i teamet – ikke kun lederen – er en forudsætning for at skabe de synergier der på sigt gør teamet high performende?

Læs mere hér om KGI’s proceskonsulent uddannelse – et masterclass forløb på seks eller ni måneder. Ring til os og hør mere om dette spændende forløb på 29 89 07 07

 

 

 

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Idag kender vi betydningen af mindfulness i det terapeutiske rum og denne relevante viden deler Niels Thorning ud af på KGI’s Masterclass for psykologer og psykoterapeuter.

Denne del af efteruddannelsen er en træning i at forstå og være i mindfulness aspekter, så disse tilstande kan udfolde sig så frit som muligt i psykoterapien.

Tilstande af væren opstår ofte i et psykoterapeutisk forløb, både i klienten, i terapeuten og i feltet imellem dem. Evnen til udfoldelse, fordybelse, erkendelse og integration af væren- og essens-tilstande i psykoterapien er meget afhængig af terapeutens kapacitet til at kunne bære denne åbne og unikke form for tilstedevær.

Læs mere hér

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Awarenessbegrebet er helt centralt i gestalt og hænger sammen med vores evne til at være i kontakt med os selv og vores omgivelser. Kvaliteten af denne kontakt hænger nøje sammen med flowet mellem vores tre awarenesszoner. Altså evnen til at være i kontakt med alle vore sanser, så vi er i stand til både at lytte, tænke og mærke efter når vi relaterer os til andre. Når awarenessprocessen afbrydes eller begrænses, hvilket bl.a. sker når vi presses for meget, reduceres vores evne til selvregulering. Dette betyder at vi ikke er i stand til at handle og træffe beslutninger ud fra vores behov. En udviklet awarenessproces gør os i stand til at bruge vores ressourcer optimalt. Når vi har en høj grad af awareness, og har adgang til alle vores sanser, bliver beslutninger og handlinger baseret på det bredest mulige grundlag – vores tanker, erfaringer, viden, kropsfornemmelser og følelser inddrages således alle i organiseringsprocessen. Jo bedre awareness flow, desto mere fleksibel bliver personligheden også og vores evne til at leve et balanceret liv. Awareness er dermed en forudsætning for, at vi kan udvikle os optimalt.

 

Vidste du, at der er direkte sammenhæng mellem awareness og at lede sig selv – at kunne bevare sit eget personlige lederskab?

 

Vidste du at flow i awarenessprocessen er en forudsætning for god kontakt til dig selv og med andre?

 

At arbejde med awareness er en kunst ikke mindst i arbejdet med andre mennesker, og det er et af de helt centrale begreber på alle vores uddannelser, hvad enten du vælger gestaltpractitioner, gestaltterapeut eller vores nye Masterclass for psykoterapeuter og psykologer.

Det kan du læse mere om her, eller i GESTALT –vejen til øget awareness.

 

 

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Psykoterapi

Kroppen som udgangspunkt

Charlotte Jønsson, som underviser på KGI’s Masterclass for psykoterapeuter og psykologer, kommer med følgende introduktion til sin del af uddannelsen:

Kroppen bærer på din historie – og fortæller om den, til den som ser / lytter efter. Kroppen har sin egen tid og er langsommere end vores evne til at tænke.
At inddrage kroppen i terapien fremmer integrationen af det terapeutiske arbejde og udvider den kognitive forståelse til også at blive en kropslig oplevet erfaring.

Læs mere hér

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Andet

Skal du rydde bunkerne på skrivebordet, inden du går på ferie, og skal du tjekke mails i løbet af ferien? Hvad forventer din familie af dig? Ferie kan være et hajfyldt farvand, hvis du ikke har forberedt dig og fået forventningsafstemt med både din arbejdsplads og familie. Få her fem råd om, hvordan du får en god og fredelig ferie. 

 

Af Jesper Peter Rasmussen, executive coach og direktør KGI Education og Core-Life

 

Ferien står for døren, kufferterne er pakket, nu skal I på ferie. Alle har glædet sig længe, og forventningerne er tårnhøje. Det kan være svært for alle parter at leve op til. Ikke mindst for dig som leder, som måske ikke kan holde helt fri fra arbejdet.

 

Her er fem råd, der får dig godt igennem ferien, så den bliver afslappende og en nydelse, så du kan møde restitueret og fuld af energi tilbage på arbejdet.

 

 1. Gear ned og lad bunkerne på skrivebordet ligge

 

For de fleste ledere går den sidste uges tid op til ferien med at afslutte sager og rydde bunkerne på skrivebordet. Mange knokler som afsindige, fordi de tror, at det er nødvendigt for at kunne slappe af på ferien. Resultatet bliver, at de starter ferien topstressede, og måske endda bliver syge de første dage af ferien. De risikerer derfor ikke at få den hvile og restitution deres krop har brug for.

 

Det er en langt bedre strategi, at du i god tid inden ferien, prioriterer opgaverne og laver aftaler med dine medarbejdere, kollegaer eller din chef om, hvornår du kigger på eller afslutter opgaverne – efter ferien! Når du har lavet aftaler, to-do-lister og deadlines, vil det have den samme mentale effekt, som hvis skrivebordet var ryddet. Og husk, at de fleste alligevel holder ferie nogenlunde samtidigt med dig. På den måde kan du få ro på allerede i ugen op til ferien.

 

 1. Lav regler for mail og telefon i ferien

Der er mange holdninger til, hvordan man bør forholde sig til telefonopkald og mails på sin ferie. Nogle ledere læser ikke mails og  svarer ikke telefoner. Andre kan godt lide at få ryddet indbakken jævnligt, så de ikke kommer tilbage til flere hundrede mails. Det er ikke nødvendigvis belastende at tage 15-20 min. om morgenen med en god kop kaffe, inden resten af familien er stået op.

 

Der er ikke bevis for, at den ene regel er bedre end den anden. Det vigtige er, at du selv sætter en ramme for telefonopkald og mails, der ikke stresser dig og din familie. Hvis ikke du sætter en ramme, ender du ofte med at tjekke mails eller tage telefoner i tide og utide til irritation for både dig selv og dine omgivelser.

Sæt derfor den ramme, der giver dig og din familie mest mulig ro, og sæt den inden din ferie. Husk også at inddrage din familie, så de er indforståede og kan hjælpe dig tilbage på sporet igen, hvis den skrider.

 

 1. Forventningsafstem med kollegaer og chefer

Det er vigtigt, at du og din chef har forventningsafstemt hvilke opgaver, du tager dig af i løbet af ferien, og hvilke der kan vente. Det samme gælder dine medarbejdere, der skal vide hvornår – hvis overhovedet –  de kan fange dig på mail. De skal også vide, hvilke sager du har brug for at blive informeret om, og hvilke du forventer, at de selv kan tage sig af. I den forbindelse er det også vigtigt, at du sørger for, at få klædt dine medarbejdere ordentlig på til selv at kunne træffe beslutninger uden dig.

 

4.Forventningsafstem med familien

I familien er der ofte også forskellige forventninger til ferien eller til hinandens nærvær. Det er derfor ikke nok, at I har aftalt 14 dages ferie ved Gardasøen. Så tag dig af ferieplanlægningen med samme omhu, som du ville gå til en arbejdsopgave, hvor flere af dine kollegaer eller medarbejdere er involveret. Sørg for at forventningsafstemme jeres forventninger i god tid, inden ferien starter, så I altid kan falde tilbage på jeres aftaler for ferien, hvis noget smutter. Hermed undgår I mange små irritationsmomenter, ligesom I undgår at små ting vokser sig store.

 

 1. Lav de ting som du og din familie holder mest af

Fokus på ressourcer og livsglæde skaber optimale betingelser for en god ferie. Du bruger din energi, livsglæde og –lyst bedst, når du laver ting alene eller sammen med din familie, som du nyder. For mange bliver ferien desværre en gentagelse af dagligdagens trummerum, hvor man går mere op i praktik og pligtydelser, som man ellers ikke har nået. Drop ”samvittigheds” projekterne som f.eks. at male huset, og sørg i stedet for at nyde samvær med dine nærmeste. Tag alle de gode oplevelser du kan få.

 

Rigtig god ferie!

 

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Coaching

På KGI mener vi, at konflikter er en naturlig og nødvendig del af livet, og vi mener at det ligefrem er med til at udvikle vores personlighed. Konflikt handler om grænser og forskellighed og kræver en eller anden form for forhandling. Konflikter kan i bedste tilfælde løse problemer og dermed skabe plads til en ny virkelighed, plads til ressourcetænkning og accept af hinanden og hinandens forskelligheder. (mere…)

 • Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Andet

Balanceret intelligent ledelse et område, der optager os og som vi løbende arbejder og udvikler på. Det er èn af grundpillerne i vores kursus i Kompetenceudvikling for ledere, hvor fokus er at udvikle det hele menneske med fokus på rollen som leder.  (mere…)