Balanceret intelligent lederskab – 12 dage

Ønsker du et mere balanceret liv, hvor du performer på arbejdet og er nærværende derhjemme?

Balanceret intelligent lederskab – med Jesper Peter Rasmussen og Pernille ElviroseNår din samlede intelligente kapacitet sættes i spil går livet op i en højere enhed

Når vi lærer at balancere og udvikle vores intelligenser, udvides vores kapacitet hvilket giver de bedste forudsætninger for en god og balanceret hverdag.

Det handler ikke kun om at være skarp i hovedet og udvikle sin IQ, men derimod at balancere den mellem de øvrige intelligenser, så vi kan lede os selv hen i mod vores professionelle målsætninger, udvikle den bedste performance og samtidig være ordentligt til stede i vores private liv. Basic trust, personligt lederskab og helhedstænkning er vigtige elementer der understøtter en velafbalanceret intelligens.

For at udføre god selvledelse skal vores kompetencer og forskellige intelligenser udvikles og balanceres. Vi skal have særdeles gode relationelle og sociale kompetencer, for at håndtere et travlt arbejdsliv. Vi skal håndtere vanskelige samtaler, stille balancerede krav til os selv og vores omgivelser, og vi skal kunne navigere mellem ydre krav og vores egne behov og værdier. Når det går op i en højere enhed viser vi empati og mentaliseringsevne – evnen til at sætte sig i andres sted og forstå hvad andre forstår. Vi håndterer modstand og forandringsprocesser på en kontaktfuld måde – en evne der kræver indsigt og balance.

Balanceret Intelligent Lederskab (BIL) er et personligt lederskabskoncept der primært arbejder med at udvikle menneskers evne til at lede sig selv. BIL arbejder med mennesket ud fra et helhedsperpektiv hvor menneskets professionelle, personlige og private identitet udvikles.

BIL tager udgangspunkt i den optimale udnyttelse og mest hensigtsmæssige balance af og mellem den mentale, emotionelle, morale og kropslige intelligens IQ-EQ-MQ-FQ, baseret på et fundament af Basic Trust (BT), i forhold til sig selv (personligt lederskab), i relationer og i teams.

Balanceret professionelt lederskab er for ALLE, der har interesse i at udvikle deres professionelle og personlige identitet.

Om du er leder, mellemleder, specialist, projektleder eller medarbejder – ja kort sagt bare menneske, så vil du efter dette kursus være langt bedre rustet til at håndtere ligegyldigt hvilken rolle, du indtager personligt og professionelt – og med langt mere energi og overskud.

Vil du udvikle dit personlige og professionelle lederskab, så du får bedre balance i dit arbejds- og privatliv?

Vi har udviklet et kursus der gennem bevidsthed og klarhed, sætter dig i stand til at håndtere de krav og udfordringer, som er en del af travle menneskers liv i en krævende hverdag.

Kurset er sammensat af de elementer, som vi ved, forankrer det du hører, ser og mærker igennem kursusforløbet. Det vil sige, at vi arbejder med såvel teori som casebaseret undervisning (det sidste er med til at forankre det første).

Professionelt og personligt lederskab betyder at du påtager dig ansvar for dine valg og din adfærd både professionelt, personligt og privat. Du vil opnå en bedre balance i dit liv og lærer at prioritere, så du opnår bedre fokus og dermed bedre performance.

Kurset vil have fokus på dig og din egen personlige, professionelle og private udvikling. Ved øget selvindsigt vil du lære at ændre de adfærdsmønstre som ikke er hensigtsmæssige for dig. Du vil lære hvordan du håndterer stress bl.a. gennem mindfulness. Du vil lære at forebygge og løse konflikter mere konstruktivt. Du vil finde frem til dine ressourcer og potentialer og opnå modet til at træffe de rigtige og vigtige beslutninger – for dig, din arbejdsplads og dine omgivelser. Du vil opleve at din integritet medfører respekt. Du vil komme til at se andres forskellighed som en styrke – i stedet for som et problem, hvilket vil frigive energi og ressourcer til at fokusere på det der er vigtigt.

På KGI’s kursus i balanceret intelligent lederskab vil du udvikle dine kompetencer indenfor:

 • Professionelt og personligt lederskab
 • Teamudvikling og gruppers dynamik
 • Konflikthåndtering
 • Anerkendende kommunikation
 • Aktiv lytning og anerkendende feed back
 • Nærværstræning og mindfulness
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Performancetræning og kropssprog
 • Personlige-, private og professionelle målsætninger
 • Modstand og forandringsprocesser
 • Kontaktmønstre og forsvarsmekanismer

Dit personlige udbytte af kurset vil være:

 • Øget kendskab til dine styrker og kompetencer
 • Mere klarhed omkring dine ressourcer og udviklingspotentialer
 • Bedre balance mellem dit arbejds-, familie- og privatliv
 • Øget indsigt og forståelse af din professionelle identitet og rolle
 • Bedre fokus og større effektivt på arbejdet
 • Styrkelse og balancering af dine intelligenser
 • Bedre evne til at håndtere og forebygge stress
 • Større gennemslagskraft og tydelighed
 • Udvidelse af dit netværk

KGI’s kursus i balanceret intelligent lederskab vil betyde en forandring, der påvirker alle dine relationer positivt – såvel personlige som arbejdsrelaterede.
Du vil opleve at forandringen er varig – for livet!!! Derved adskiller dette kursus sig fra stort set alle andre kurser på markedet.

Du vil opleve en øget personlig integritet og gennemslagskraft, der bl.a. vil medføre, at du vil leve dit liv mere i overensstemmelse med, hvad du virkelig ønsker.

Du vil opleve, at de mål og visioner du eller din virksomhed har, bliver lettere at gennemføre.

Kurset i balanceret intelligent lederskab er et internatkursus og afholdes i smukke omgivelser på Magleås kursuscenter i Høsterkøb, hvor der er plads til fordybelse og eftertanke.

Indhold:

Modul 1: Introduktion, balanceret intelligent lederskab, mindfulness, team dynamik og udvikling, studiegruppe dannelse, personlige, professionelle og private målsætninger.

Modul 2: Professionelt og personligt lederskab, performancetræning, kropsarbejde og kropssprog, anerkendende kommunikation og feedback.

Modul 3: Professionelt og personligt lederskab, mindfulness, personlig udvikling og fordybelse, stressforebyggelse og –håndtering, personlige cases.

Modul 4: Konflikthåndtering, forandringsprocesser og modstand, kontaktmønstre, mindfulness og evaluering af målsætninger.

 

Kursusledere:

Jesper Peter Rasmussen (Kursusansvarlig) www.core-life.dk

Marianne Horst www.kgicph.dk

Pernille Elvirose – www.core-living.dk

 

Kursus datoer:

Den 17.- 19. november 2016

Den 15. – 17. december 2016

Den 26.-28. januar 2017

Den 16. – 18. marts 2017

 

Der undervises ca. 20 timer på hvert modul.

Herudover skal der afsættes 3 hele døgn til arbejde i studiegrupper.

Sted:

Magleås Kursuscenter

www.magleaas.dk

Pris:

Kursusafgift: 25.000 kr. pr. deltager.
Kost og logi:  ca. 3.000 kr. pr. gang

Betaling: Du kan vælge at betale på to måder.

Enten kan du indbetale et depositum på Kr. 5.000,- ved tilmelding og restbeløbet Kr. 20.000,- to mdr. inden kursus start.
Eller du kan betale den fulde beløb Kr. 25.000,- ved tilmelding.

Tilmeldingen er bindende to måneder inden kursus start.

(Der tages forbehold for prisændringer og fejl)

Yderligere information og tilmelding:

Ønsker du at tilmelde dig kurset, bedes du udfylde blanketten ved at trykke på “Meld dig til kurset her”. Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Jesper Peter Rasmussen, jr@kgicph.dk tlf. 27116767