Kompetenceudvikling for ledere – Balanceret intelligent ledelse – for ledere og projektledere

For at være en dygtig leder er dine personlige kompetencer mindst lige så vigtige som dine professionelle.

Kompetenceudvikling for ledere handler om at udnytte dit fulde potentiale. God ledelse er intelligent balanceret ledelse, baseret på den optimale udnyttelse og balance mellem den mentale, emotionelle og kropslige intelligens: Alt dette baseret på et fundament af basal tillid og tryghed til sig selv og omverdenen.

Det kræver selvindsigt, tydelighed og følelsesmæssig intelligens at kunne navigere i relation til andre.

Du skal være i stand til at:

 • Balancere mellem dine mentale, emotionelle og kropslige intelligenser, for at udvikle grundlaget for at træffe de rigtige beslutninger.
 • Motivere medarbejderne ved engageret og optimistisk at formidle en inspirerende fælles vision for fremtiden.
 • Udfordre de gængse måder at tænke på.
 • Anskue problemer fra nye vinkler.
 • Give nye udfordringer som er med til at udvikle de ansattes færdigheder.
 • Give udtryk for dine inderste overbevisninger og værdier.
 • Arbejde med dig selv og dine medarbejdere i balancen mellem det støttende, anerkendende og det udfordrende, proaktive lederskab.

Det er kendt viden, at ledere, som har været gennem en personlig udviklingsproces skaber bedre resultater og er bedre rustet til at lede virksomheden gennem forandringsprocesser.

Balanceret intelligent ledelse betyder at du udvikler dine ressourcer, så du bliver bedre til at tackle nye udfordringer, og dermed opnår øget respekt og tillid i alle relationer.

KGI’s kursus i kompetenceudvikling for ledere vil give dig kompetencer, så du kan:

 • Øge dit fokus og din effektivitet.
 • Udvikle din emotionelle, kropslige og mentale intelligens.
 • Kommunikere mere klart.
 • Give og modtage feedback på en konstruktiv måde.
 • Udvikle dit personlige lederskab.
 • Styrke dine relationer.
 • Skabe balance mellem arbejds- og privatliv.
 • Tackle uforudsete situationer med ro og overblik.
 • Indgå i dit lederteam med ny indsigt og afklaring.
 • Forebygge og løse konflikter.

Forløb:

Udviklingsforløbet vil foregå i en vekselvirkning mellem indlæg og arbejde i større eller mindre grupper. Kompetenceudviklingsforløbets 4 moduler har følgende temaer som omdrejningspunkt:

Modul 1: Det balancerede intelligente lederskab, Personlige og professionelle målsætninger, Teamudvikling og gruppedynamik samt Mindfulness

 • Opstille private, personlige og faglige mål for kurset
 • Introduktion til team/gruppemodel – gruppen samles og dannes
 • Hvordan opbygger du et team, så det arbejder og performer optimalt.
 • Forankring i dig selv gennem Mindfulness

Modul 2: Det balancerede intelligente lederskab, det personlige lederskab, ansvar og eksistens , stress- forebyggelse og håndtering af stress

 • Eksistens – hvordan? Det personlige lederskab handler om de valg du træffer og hvordan du træffer dem
 • Hvilke valg vil du træffe og hvilke bør du undgå
 • Personligt lederskab som ledelsesværktøj – om at tage ansvar og give ansvar
 • Øg din opmærksomhed på hvordan du virker på andre
 • Lær om stress og stresshåndtering

Modul 3: Det balancerede intelligente lederskab, modstand og kontaktmønstre, forandringsprocesser

 • Forandringsprocesser i organisationer
 • Brug din intuition og kreativitet til at skabe succesfulde forandringsprocesser
 • Lær at identificere modstand og kontaktmønstre

Modul 4: Det balancerede intelligente lederskab, Anerkendende kommunikation og feedback, ledelse i forskellige perspektiver og situationsbestemt ledelse samt det coachende lederskab

 • Lær at kommunikere mere anerkendende
 • Situationsbestemt ledelse
 • Lær at give og modtage feedback som er konstruktiv og udviklende
 • Introduktion til coaching og hvordan dette redskab kan gavne dig i din hverdag

Individuel coaching: 4 timer sideløbende med forløbet efter nærmere aftale.

Der vil være fokus på den enkeltes oplevelse i gruppen, herunder egne udfordringer og udviklingspunkter i håndteringen af emner som lederskab, motivation, samarbejde, kommunikation og ansvarlighed.

Det praktiske:

 • Kursusledere: Jesper Peter Rasmussen (kursusansvarlig) og Pernille Elvirose (enkelte dage)
 • Kurset forløber over 4×3 dage på internat + 4 timers individuel coaching. Derudover afsættes 3 dage til netværksgrupper.
 • Selve kurset er med ophold Magleås kursuscenter

Kursus sted:

Magleås kursuscenter,
Høsterkøbvej 6, 3460 Birkerød
Tlf. 45810715
www.magleaas.dk

Kursus datoer:

Modul 1: 26.-28. maj 2016
Modul 2: 23.-25. juni 2016
Modul 3:  18.-20. august 2016
Modul 4: 22.-24. september 2016

Pris:

Kursusafgift 40.000 kr. (ekslusive moms)

Individuel coaching 8.000 kr.

Ophold og forplejning ca. 15.000 kr. (afregnes direkte med Magleås)

Vil du vide mere, kan du:

 • Ringe til Anna Bentzen på 29 89 07 07 for at booke et møde til en individuel samtale om kurset.

Tilmeld dig et gratis introkursus her.