KGI Education - Konsulentydelser - Ekspertiser - Ledelse - Ledelsesrådgivning - Teamudvikling - Foredrag - Temadag - Temadage - Kompetencer - Kompetenceforløb - skole - skoler

Kompetenceudvikling for ledere – Balanceret intelligent ledelse – 15 dage – OBS nye datoer!

Når du som leder lærer at balancere og udvikle sine intelligenser, udvides din kapacitet hvilket giver de bedste forudsætninger for god og inspirerende ledelse.

Det handler ikke kun om at være skarp i hovedet og udvikle sin IQ, men derimod om at balancere den mellem de øvrige intelligenser, så du kan lede organisationen mod virksomhedens målsætninger og udvikle dine medarbejdere hen imod den bedste performance. Basic trust, personligt lederskab og helhedstænkning er vigtige elementer, der understøtter en velafbalanceret intelligens.

For at udføre god ledelse skal dine kompetencer og forskellige intelligenser udvikles og balanceres. Du skal have særdeles gode relationelle og sociale kompetencer, for at håndtere medarbejdere og samarbejdsproblematikker. Du skal rustes til at håndtere vanskelige samtaler, stille balancerede krav til dine medarbejdere, og du skal kunne navigere mellem ydre krav og organisationens indre virkelighed. En dygtig leder har empati og mentaliseringsevne – evnen til at sætte sig i andres sted og forstå, hvad andre forstår. En succesfuld leder skal kunne håndtere modstand og forandringsprocesser på en kontaktfuld måde – en evne der kræver indsigt og balance.

De kommende år vil ledelsesmæssigt byde på nye og andre udfordringer, hvor der nu igen skal innoveres, nytænkes og udvikles hvis fremtidige vækstmål skal nås. En af de negative konsekvenser ved performance- og bundlinje tænkning, for mange virksomheder har været manglende fokus på leder-, medarbejder-, og teamudvikling. Udbrændthed, stress symptomer, manglende synergieffekter og udviklingsstrategier er bare nogle af konsekvenserne, som du sikkert kan nikke genkendende til.

Med Balanceret intelligent lederskab (BIL) er det målet, at ledere og ledelser gennem øget fokus på balancering af deres intelligenser og personligt lederskab vil udvikle deres egen og deres medarbejderes performance til gavn for virksomhedens samlede performance og bundlinje.

Med BIL vil du som leder opnå forudsætninger for at skabe bedre work-life balance, hvilket giver øget effektivitet, mere arbejdsglæde og evnen til at fokusere på det vigtige.

Med BIL vil du som leder skabe bedre arbejdsmiljø og mindre stress og sygdom i organisationen.

Med BIL vil du som leder styrke din evne til at lede og fokusere på dine medarbejdernes styrker og kompetencer, så du skaber optimale synergier og high performance for teams og den enkelte medarbejder.

Efter kurset vil du være i stand til at:

 • Balancere mellem dine mentale, emotionelle og kropslige intelligenser, for at udvikle grundlaget for at træffe de rigtige beslutninger.
 • Motivere medarbejderne ved engageret og optimistisk at formidle en inspirerende fælles vision for fremtiden.
 • Udfordre de gængse måder at tænke på og anskue problemer fra nye vinkler.
 • Give nye udfordringer som er med til at udvikle de ansattes færdigheder.
 • Kommunikere mere klart – og give udtryk for dine inderste overbevisninger og værdier.
 • Arbejde med dig selv og dine medarbejdere i balancen mellem det støttende, anerkendende og det udfordrende, proaktive lederskab.
 • Øge dit fokus og din effektivitet.
 • Give og modtage feedback på en konstruktiv måde.
 • Styrke dine relationer
 • Skabe balance mellem arbejds- og privatliv.
 • Indgå i dit lederteam med ny indsigt og afklaring.
 • Forebygge og løse konflikter.

Balanceret intelligent ledelse betyder, at du udvikler dine ressourcer, så du bliver bedre til at tackle nye udfordringer, og dermed opnår øget respekt og tillid i alle relationer.

Forløb:

Udviklingsforløbet vil foregå i en vekselvirkning mellem indlæg og arbejde i større eller mindre grupper. Kompetenceudviklingsforløbets 5 moduler har følgende temaer som omdrejningspunkt:

Modul 1: BT Basic trust – Balanceret intelligent ledelse/lederskab, Personlige og professionelle målsætninger, teamudvikling og gruppedynamik samt mindfulness.

Modul 2: MQ – BIL, Det personlige lederskab, ansvar og eksistens, ledelse under pres, bag om stress – forebyggelse og håndtering.

Modul 3: EQ – Det balancerede intelligente lederskab, modstand og kontaktmønstre, forandringsprocesser.

Modul 4: FQ – BIL, Præsentationsteknikker, lederens personlige udtryk og karisma og ledelsesstile samt kropsarbejde og mindfulness.

Modul 5: IQ – BIL, Anerkendende kommunikation og feedback, ledelse i forskellige perspektiver og situationsbestemt ledelse samt det coachende lederskab.

Individuel coaching: 4 timer sideløbende med forløbet efter nærmere aftale.

Der vil være fokus på den enkeltes oplevelse i gruppen, herunder egne udfordringer og udviklingspunkter i håndteringen af emner som lederskab, motivation, samarbejde, kommunikation og ansvarlighed.

Det praktiske:

 • Kursusledere: Jesper Peter Rasmussen (kursusansvarlig) og Pernille Elvirose
 • Kurset forløber over 4×3 dage på internat + 4 timers individuel coaching. Derudover afsættes 3 dage til netværksgrupper.
 • Selve kurset er med ophold på Magleås Kursuscenter.

Kursussted:

Magleås kursuscenter

Kursus datoer:

Modul 1: 26-28. februar 2017
Modul 2: 16. -18. marts 2017
Modul 3: 27.-29. april 2017
Modul 4: 14.-16. juni 2017
Modul 5: 17.-19 august 2017

Pris: 40.000 kr. + moms (+kost og logi)

Vil du vide mere, kan du:

Ringe til Jesper Peter Rasmussen på 27 11 67 67 for at booke et møde til en individuel samtale om kurset.

Du kan tilmelde dig her