• Af Nina Reventlow
 • Publiceret den:
 • Tilhører kategorien:
  Andet

Velkommen tilbage fra ferie! Hvordan har du haft det?

Har du været topstresset op til ferien og brugt din kostbare ferietid på at komme til hægterne igen?

Så er det måske nu at du skal vælge en ny strategi for ikke at havne i det samme hamsterhjul igen igen igen…. Stress behøver nemlig ikke være din tro følgesvend i dagligdagen, selvom du lever et ambitiøst og udfordrende liv.

Flere mennesker end vi tror bliver i dag syge af stress, og stress samt manglende trivsel vil mange år ud i fremtiden være en folkesygdom, der vil bære store personlige og økonomiske konsekvenser med sig for samfundet. Mange mennesker i Danmark lever i daglig ubalance, med svingende humør, generel utilfredshed, lav livskvalitet, depression og stress som de synlige tegn på stresstilstande. En gradvis mere kompleks og travl hverdag med store udfordringer privat og arbejdsmæssigt, stiller enorme krav til vores personlige lederskab og vores evne til at skabe balance i hverdagen. Vi skal være dygtige forældre, gode venner, gode elskere, gode kollegaer, dygtige medarbejdere, have unikke samarbejdsevner og samtidig skal vi passe på vores helbred så vi får motioneret, hvilet, spist sundt o.s.v.

Der findes ingen Quick-fix løsninger eller hurtige måder at skabe bedre balance i livet. Det kræver en stærk motivation, vilje og indre kraft for at bryde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og de nødvendige livsstilsændringer der skal til for, at bryde ud af den onde spiral, som flere og flere mennesker befinder sig i.

Så hvis du vil genvinde trivslen og livsglæden og have et kvalitativt liv uden stress er du nødt til at tage større ansvar for dig selv og øge dit personlige lederskab, så du i højere grad kan navigere i livet ud fra egne værdier og behov.

Nogle af de klassiske hverdags stressorer er:

 1. Tab af personligt lederskab – livet kører med en i stedet for at dit liv kører med dig som chauffør.

Træf et aktivt valg om at genvinde styringen i dit liv. Øg din indre styring baseret på dine ønsker og behov og nedton den ydre styring hvor fokus er på andres forventninger og behov.

 1. Manglende forventningsafstemning med dine kollegaer, din chef og din familie.

Det er vigtigt, at du, dine kollegaer og din chef forventningsafstemmer i forhold til konkrete opgaver, forventninger og målsætninger. Hvilke opgaver skal prioriteres og er vigtige, og hvilke opgaver kan vente eller uddelegeres? I familien er der ofte også forskellige forventninger til praktiske opgaver eller til nærvær og tilstedeværelse. Sørg for at afstemme jeres forventninger i god tid. Mange mennesker bliver stressede af dårlig samvittighed, men de fleste bekymringer kan vi komme til livs med et realitetscheck af vores partners eller vores chefs virkelighed og forventninger til os.

 1. Kilden til stress.

Der er minimum tre kilder til stress: Dit arbejdsliv, dit privatliv og/eller din egen indre dommer/grundlæggende værdier.

Stil skarpt på hvad der primært stresser dig, før du kan handle på det.

Har du for mange arbejdsopgaver?

Arbejder du i en organisation der presser medarbejderne for meget?

Er i dygtige nok til at prioritere og organisere?

Behandler i hinanden med respekt og mødes i øjenhøjde?

Får I løst konflikter?

Eller skyldes din stress manglende work-life balance? Er I kommet for langt væk fra hinanden i parforholdet og trænger I til at være kærester igen? Har du for lidt tid til dig selv? Har du nok tid sammen med dine børn? Ser du dine venner regelmæssigt?

Eller er kilden til stress at du altid vil gøre ting 110%, stiller for høje forventninger til dig selv eller sætter du altid overliggeren for højt?

 1. Juster dine ambitioner og dine målsætninger med jævne mellemrum.

Ambitioner og målsætninger ændrer sig livet igennem og er afhængige af både indre og ydre faktorer der har det med at forandre sig. Derfor er det vigtigt at du ikke bare er ambitiøs og god til at definere målsætninger. For mange mennesker er det livsbekræftende at være ambitiøse, men sjældent 24/7 og målsætninger skal altid være på et niveau at man både kan gribe i og se overliggeren, ellers kan den ikke justeres.

 1. Lev i overensstemmelse med dine værdier, ønsker og behov. De fleste mennesker jeg møder vægter i prioriteret rækkefølge disse ting i livet:
 1. Mig
 2. Familie
 3. Venner
 4. Arbejde
 5. Fritidsliv

De selvsamme mennesker prioriterer oftest deres tid på flg. måde:

 1. Arbejde
 2. Familie
 3. Fritidsliv
 4. Venner
 5. Mig

Når vi ikke lever i overensstemmelse med vores vigtigste prioriteter i livet giver det stress. Det kan altså ikke nytte noget at dit arbejde mere eller mindre fylder hele dit liv, samtidig med at du ikke prioriterer dig selv og dine behov – det giver ubalance og er den sikre vej til en stresset tilværelse.

Stress og personligt lederskab er gennemgående temaer på alle vores uddannelser og på vores kurser. Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om vores kursus i professionelt balanceret lederskab her eller vores uddannelser her. Emnerne er også uddybet i vores bog Gestalt –vejen til øget awareness.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu, du kan være den første.

Opret kommentar

 • (will not be published)