• Af Jesper Rasmussen
  • Publiceret den:
  • Tilhører kategorien:
    Andet

Undersøgelser viser at teams bliver smartere jo flere kvinder der er i teamet…

Jeg skriver dette blog indlæg med afsæt i en interessant undersøgelse jeg læste for nylig i Harvard Business Review.

Kort fortalt drejer det sig om en undersøgelse gennemført af professorerne Anita Woolley og Thomas Malone. De havde sat sig for at identificere, hvordan teams kollektive intelligens kan øges. Blandt flere variable undersøgte man effekten af gruppens tilfredshed, gruppens motivation, samhørighed i gruppen og det at tilføre personer med højt IQ. Ingen af disse elementer viste nogen signifikant sammenhæng i forhold til en øget kollektiv intelligens. Med andre ord er der ingen sammenhæng mellem individuel intelligens og den kollektive intelligens.

Derimod var der en signifikant effekt af at ændre på kønsfordelingen – flere kvinder i en gruppe øger gruppens kollektive intelligens. Nuanceres dette resultat, viser det sig at de udslagsgivende dimensioner, er at gruppens medlemmer lytter til hinanden, de deler kritik konstruktivt, har åbne sind og har ikke en enevældig styreform. Sagt på en anden måde, så har det stor betydning for en gruppe at dens medlemmer har gode sociale kompetencer og er sensitiv overfor gruppen – og det er ikke afhængigt af køn, men kvinder viser sig ofte at have bedre sociale kompetencer end mænd.

Undersøgelsen har i hvert fald givet stof til eftertanke hos mig og bekræfter mig i at den måde vi arbejder med grupper og gruppedannelse er rigtig i form af at fokus på gruppens behov og på at der skabes tillid og tryghed i gruppen og hos de enkelte medlemmer i gruppen.

Du kan læse mere om undersøgelsen og hvordan den er gennemført her

Håber at det har givet lidt inspiration.

Mange hilsner

 

Jesper Peter Rasmussen

 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu, du kan være den første.

Opret kommentar

  • (will not be published)