• Af Søren Bruun
  • Publiceret den:
  • Tilhører kategorien:
    Andet

Encounter workshop

Kære læser

I forhold til at arbejde med grupper – og det kan være alle typer af grupper lige fra parforholdet, arbejdskollegaer til studerende – er der brug for redskaber til at støtte udviklingsarbejdet. En af disse redskaber er encounter metoden.

Encounter er engelsk og betyder møde. Det er en teknik til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, hvor målet er at skabe et møde mellem to parter med fuld awareness. Begrebet encounter er første gang anvendt af den amerikanske læge J.L. Moreno i 1914 og siden udviklet af bl.a. Carl Rogers. I 1960’erne udvikledes i USA encounter-grupper bestående af 8-15 mennesker, med henblik på at skabe følelsesmæssig åbenhed, intimitet, selvindsigt og personlig vækst hos medlemmerne.

Encounter er en metode hvorpå man på dyade niveau (to og to), skaber møde mellem gruppemedlemmerne, for at afslutte konflikter og uenigheder (ufærdige gestalter). Uafsluttede gestalter har nemlig en tendens til at blive i systemet, og forstyrre kontakten indad til og udadtil. I encounteren ryddes der op, og gestalten parkeres eller afsluttes i bedste fald.

Metoden går ud på at man inviterer hinanden til at snakke om ting som er uafsluttet, og målet er at afslutte dem (skabe awareness), så de ikke længere binder negativ energi. Konflikthåndtering er mest enkel og overskuelig, når man tager konflikterne på tomandshånd. Har man mange uafsluttede ting i gruppen, mellem flere forskellige gruppemedlemmer, så starter man forfra med nye encountere når man har afsluttet de gamle. Dette kan være hårdt og slidsomt arbejde for de implicerede, for encounterlederen og for den øvrige gruppe, men det kan være tvingende nødvendigt i de tilfælde hvor konflikterne blokerer for ressourcearbejdet. Dette sker altid når mennesker bliver personligt ramt og såret.

Encountermodellen er rigtig god til ressourcearbejde. Ressourcearbejde udvikler i langt højere grad det enkelte individ og grupper. Når vi arbejder med vores ressourcer slipper vi modstanden og vores personlige forsvar og udvikler os optimalt – hvis vi samtidig også husker at udfordre os selv på individuelt og gruppe niveau. I enhver helhed (konflikt) er der også en ressource gemt et eller andet sted. Når et par har konflikt, har de ikke bare en konflikt uden at de også på et eller andet niveau investerer i hinanden. Encountermetoden kan hjælpe til at finde frem til baggrunden for at vi stadig investerer i hinanden. Ting vi kan lide ved hinanden, ting vi tidligere har været gode til sammen.

Er du nysgerrig efter at lære metoden at kende og træne den, så du kan blive fortrolig med den, har du en enestående mulighed for dette på vores “Encounter workshop” som starter fredag den 11. november. Læs mere og tilmeld dig her.

De bedste hilsner

Søren Bruun

Daglig leder / Københavns Gestalt Institut

 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu, du kan være den første.

Opret kommentar

  • (will not be published)